Ortsregister (" - A)


Personregister    Efternamnsregister

" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - P R - R S - S T - T U - U V - V W - Ä Å - Ö


"Husvill", Karlstads domkyrkoförs (Värm)
Magnusdotter, Johanna (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

1 Kompani, Göta Livgarde, Göta livgarde (Uppl)
Stensson, Anders Hjalmar (1885-) ansedel2.gif

1:a kvarteret nr 16, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

1:a kvarteret nr 30, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

1:a kvarteret, Köping (Väsm)
Ahlstedt, Anders (1810-1855) ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lisa (1809-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1a kvarteret, 1a avd., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Gustafsdotter, Sofia (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1a Tvärgatan 15 (1.2 kv. hus 18), Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Brandt Olson, Edla Erika (1864-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson Olson, Sven Magnus Samuel M Sam (1859-1948) ansedel2.gif

2:a kvarteret, Köping (Väsm)
Ahlstedt, Christina Charotta (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ahlstedt, Karl Johan (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lisa (1809-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Sofia Wilhelmina Mathilda (1845-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Hans (1760-) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kvarteret no 44&45, Härnösands domkyrkoförs (Ånge)
Wikström, Catharina Ulrika (1807-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a Tvärgatan 22, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Anna Lovisa (1882-1964)
Eriksson, Ingegärd Ebba (1925-1994) ansedel2.gif
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955)

3de batteriet, Norrlands artilleriregemente (Jämt)
Lundqvist, Karl Oskar (1877-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

4:e kvarteret, Köping (Väsm)
Ahlstedt, Christina Charotta (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ahlstedt, Karl Johan (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lisa (1809-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Mellin, Erik (1805-1877) ansedel2.gif

4de kvarteret No209, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No213, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No228, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No234, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No235, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No248, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No249, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

5213 Lake Park avenue, Cook, Illinois, USA
Englund, Johan Oskar (1891-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

5de kompaniet:43, Svea ingenjörkår
Englund, Anders Gustaf (1880-) ansedel2.gif ansedel2.gif

6de roten, nr 189, Hudiksvall (Häls)
Palm, Petrus (1778-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

88 Taintor Street, Worcestor, Worcester, Massachusetts, USA
Aldrin, Carl Johan (1866-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

9de kvarteret No 289, Härnösands domkyrkoförs (Ånge)
Dahlin, Jonas Henrik (1796-1867) ansedel2.gif
Wikström, Margareta Christina (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

9de roten, Sundsvalls Gustav Adolf
Palm, Brita (1791-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abelstorp, Norns bruksförs (Dala)
, Margaretha (-1697) ansedel2.gif
Andersdotter, Maja Stina (1816-1902) ansedel2.gif
Brandt Andersson, Per Petrus Petter (1808-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Brandt Hansdotter, Karin Kerstin (1685-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Christoffersson, Peter Per (1711-1777) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Christoffersson, Petrus Peter Per (1684-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter Brandt, Margaretha (1707-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Catharina (1749-1829) ansedel2.gif
Eriksdotter, Catharina (1789-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Catharina (1792-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Greta Margaretha (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson Blank, Johan Jan (1762-) ansedel2.gif
Eriksson, Anders (1782-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Petrus Per (1777-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Göransson Persson Brandt, Per Erik (1843-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsdotter, Brita (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter Brandt, Anna Stina (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Anna (1741-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Anna (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Catharina (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Lena Helena (1752-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Maja Greta (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Maja Maria (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Mararetha (1744-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Brandt, Anders Gustaf (1846-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Brandt, Anders Gustaf (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Hedberg, Karl Fredrik (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Lundgren, Johan August (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Anders Erik (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Erik (1737-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Erik (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Gustaf (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Johan (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Petter (1746-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Anders (1724-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Niklas (1721-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pålsson, Christopher ()

Adolfsfors, Köla (Värm)
Arvidsdotter, Brita (1732-1793) ansedel2.gif
Hammargren, Anders (1822-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammargren, Jan Petter (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammargren, Karl Gustaf (1789-1839) ansedel2.gif
Johansdotter, Anna (1766-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Sara (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersdotter, Christina (1790-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus Johansson, Johan (1728-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Agnhammar, Grums (Värm)
Magnusdotter, Wilhelmina (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ala ångsåg, Söderala (Häls)
Lindblad, Anna Stina (1813-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alborga, Valbo (Gäst)
Magnusdotter, Betty (1852-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alderberget, Nås (Dala)
Hybbert, Magdalena (1820-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter Hybbert, Anna (1823-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alderfors bruk, Bjuråker (Häls)
Jansdotter Stockhaus, Christina (1734-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Elisabet (1720-1785) ansedel2.gif
Persdotter Stockhaus, Christina (1753-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter Stockhaus, Lisa (1758-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Brita (1755-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Erik (1743-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johan (1737-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Petter (1732-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alderkärret, Skinnskatteberg (Väsm)
Jansson Stockhaus, Enok (1830-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfta (Häls)
Andersdotter, Johanna (1803-) ansedel2.gif
Beckius, Anna Lena (1806-) ansedel2.gif
Forslund, Anna Maria (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Fridström, Hans Gustaf (1794-) ansedel2.gif
Lindström, Per () ansedel2.gif
Meijer, Anna Brita (1814-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Carolina (1828-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Catharina Margareta (1817-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Johanna Mathilda (1823-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Jonas (1774-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Maja Stina (1820-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Per Daniel (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Sjögren, Anders (1815-1853) ansedel2.gif
Spännare, Johan (1814-1900) ansedel2.gif
Särnström, Per Erik () ansedel2.gif
Wikström, Erik (1817-) ansedel2.gif
Wikström, Hans (-1883) ansedel2.gif

Allevägen 5C, Valbo (Gäst)
Olsson, John Bertil (1922-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Almhöjden, Ramsberg (Väsm)
Andersdotter Ramberg, Maria (1765-1847) ansedel2.gif

Alvestaboda, Västra Skedvi (Väsm)
Olofsson, Erik (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Johan (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alvestad, Västra Skedvi (Väsm)
Andersdotter Falk, Susanna (1745-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Brita (1749-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Kerstin Christina (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Sara (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk Larsson, Anders (1718-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Anders (1747-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus Eriksdotter, Brita (1714-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Amnehärad (Vägö)
Adamsson, Henrik (1680?-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Catharina (-1718) ansedel2.gif
Eriksdotter, Elika (1773?-1743) ansedel2.gif

Andersbo, By (Dala)
Wikström, Anna Stina (1826-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersfors bruk, Järna kbfd (Dala)
Hagberg, Per Olof (1818-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stål, Catharina (1801-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersfors, Bergsjö (Häls)
, Ivan (1869-) ansedel2.gif
Fagerström, Reinhold (1770-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Greta (1821-1890) ansedel2.gif
Nordin, Anders Gustaf (1795-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Jakobina Margareta (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Johanna Sofia (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Johannes (1816-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstorp, Solna (Uppl)
Widmark, Josefina Wilhelmina Elisabeth (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Annafors, Fröjered (Vägö)
Göthberg, Anders (1812-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Anna Regina (1817-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Henrik (1826-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Jan Petter (1815-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Jan Petter (1829-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Johan Gustaf (1823-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Johan Henrik (1821-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Karl Otto (1831-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Maja Kajsa (1833-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Maria Kajsa (1810-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Nils Fredrik (1819-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Petter (1783-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stålhandske, Stina Kajsa (1790-1863) ansedel2.gif

Annafors, Säfsnäs (Dala)
, NN dödfödd son (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif
, NN dödfödd son (1840-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock Larsson, Lars (1756-1798) ansedel2.gif
Bock Olofsdotter, Maria (1762-1833) ansedel2.gif
Bock, Anna Catharina (1786-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Anna Stina (1789-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Catharina (1795-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Lars (1781-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Magdalena (1798-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Maja (1793-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Maja Stina (1783-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Maja Stina (1787-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Petter (1791-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bork, Anna (1787-1813) ansedel2.gif
Boström, Per Magnus (1811-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Anna Lisa (1800-1869) ansedel2.gif
Christoffersdotter, Maria (1724-1794) ansedel2.gif
Eliasson Lindholm, Johan (1751-1832) ansedel2.gif
Hagberg Gustafsson, Peter (1729-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg Persdotter, Christina (1753-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Anna (1762-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Anna Lena (1793-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Anna Lisa (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Anna Stina (1808-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Cathrina (1760-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Engelborg (1826-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Greta Lisa (1810-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Gustaf Albin (1833-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Jan (1790-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Jan Isak (1828-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Klara (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Lovisa (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Maja (1781-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Maria Charlotta (1831-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Maria Helena (1806-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Olof (1797-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Per Olof (1824-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Petter (1755-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Petter (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Anna Stina (1809-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Elsa (1812-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Erik (1769-1833) ansedel2.gif
Hellström, Lena (1815-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Maria (1802-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif
Herot, Catharina Karin (1799-1867) ansedel2.gif
Hybbert, Catharina (1814-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Gustaf (1784-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Jan (1787-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Jan (1809-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Lars (1812-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Magdalena (1820-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Petter (1813-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Stina (1789-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter Hybbert, Anna (1823-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson Hybbert, Johan (1816-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Daniel (1794-1876) ansedel2.gif
Kruse, Lars (1817-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Maja Catharina (1822-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindblad, Anna Stina (1813-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindblad, Jakob (1785-1839) ansedel2.gif
Lindblad, Jan (1808-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindblad, Johanna (1811-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindblad, Maja Lena (1815-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Anna (1783-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Anna (1791-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Catharina (1791-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Johannes (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Lars (1820-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Maja Lena (1828-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Maja Stina (1817-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Maria (1779-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Nils Erik (1822-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Petter (1786-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Petter (1811-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Stina (1781-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif
Linholm, Jan (1795-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif
Malmgren, Christina Johanna (1818-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif
Malmgren, Per (1794-1876) ansedel2.gif
Olsdotter Warg, Magdalena (1810-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Maja (1782-) ansedel2.gif
Persdotter, Sara Barbro (1796-1871) ansedel2.gif
Skagerberg, Jan Erik (1829-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Johan Hindric (1828-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Nils (1780-) ansedel2.gif
Skagerberg, Nils Erik (1803-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Nils Erik (1827-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Nils Erik (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Johan (1827-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Johannes (1805-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Ludvig (1834-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johan (1759-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Petter (1781-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Petter Per (1782-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Warg Olsson, Petrus Petter (1813-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif
Warg, Anna (1819-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif
Warg, Maja (1788-1848) ansedel2.gif
Warg, Maja Stina (1817-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif
Warg, Olof (1786-1869) ansedel2.gif

Annefors, Bollnäs (Häls)
Hammarberg, Anders (1741-1816) ansedel2.gif

Arboga landsförs (Väsm)
Gropp, Gert (1666-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Johan (1762-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Landberg, Maja Lisa (1762-1818) ansedel2.gif
Larsdotter, Anna () ansedel2.gif

Arboga stadsförs (Väsm)
Hero, Johan (1663-1692) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arnön, Rogsta (Häls)
, Ivan (1869-) ansedel2.gif
Westling, Jakobina Margareta (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvet, Ore (Dala)
Falk, Lars Gustaf (1833-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Askesta, Söderala (Häls)
Westling, Brita Elisabet (1823-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspa, Lindesberg (Väsm)
Andersson, Karl (1798-) ansedel2.gif
Stockhaus, Anna Stina (1798-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspbenning, Västanfors (Väsm)
Hammar, Karl Erik (1843-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansdotter, Christina (1768-) ansedel2.gif
Hedqvist, Eva Margareta (1843-1916) ansedel2.gif
Johansson, Johan Alrik (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asplund(Färna), Gunnilbo (Väsm)
Eriksson, Anders (1808-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif
Norman, Anna (1803-1846) ansedel2.gif
Skog Matsdotter, Sara (1789-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Karl (1802-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Assartorpet, Säfsnäs (Dala)
Gustafsdotter, Catharina (1754-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Attmar (Mede)
Blomqvist, Anna Margreta (1797-1868) ansedel2.gif
Goude, Klas (1771-1821) ansedel2.gif
Johansdotter Stockhaus, Catharina (1770-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Kihlström, Ulrika Beata (1775-1813) ansedel2.gif
Olofsdotter, Kerstin (1768-1836) ansedel2.gif
Siljeholm, Anders (1792-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johan (1764-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Augusta hospital, Cook, Illinois, USA
Englund, Johan Oskar (1891-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Avesta (Dala)
Hagström, Emma Sofia (1860-) ansedel2.gif
Ljungberg, Eva (1768-1800) ansedel2.gif

Avesta bruk, Avesta (Dala)
Persdotter, Greta Lisa (1829-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Avholm, Bjuråker (Häls)
Andersdotter, Margareta (1725-1808) ansedel2.gif
Jonsdotter, Anna (1779-1875) ansedel2.gif

Axbergshammar, Axberg (Närk)
Stockhaus Adamsson, Klas () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif


" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - P R - R S - S T - T U - U V - V W - Ä Å - Ö

Personregister    Efternamnsregister


pghome57@gmail.com Framställd 2018-01-24 av Per-Göran Olsson med hjälp av Disgen version 2016.
Startsida.