Ortsregister (" - A)


Personregister    Efternamnsregister

" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Å Ä - Ä Ö - Ö c - c


"Husvill", Karlstads domkyrkoförs (Värm)
Magnusdotter, Johanna (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

1 Kompani, Göta Livgarde, Göta livgarde (Uppl)
Stensson, Anders Hjalmar (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

1:a kvarteret nr 16, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1:a kvarteret nr 30, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1:a kvarteret, Köping (Väsm)
Ahlstedt, Anders (1810-1855) ansedel2.gif
Berg, Wilhelmina (1834-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lisa (1809-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1a Tvärgatan 15 (1.2 kv. hus 18), Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Brandt Olson, Edla Erika (1864-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson Olson, Sven Magnus Samuel M Sam (1859-1948) ansedel2.gif

1a kv, 2 avd., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Gabrielsson, Petrus (1841-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Daniel Ferdinand (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Frida Margareta (1880-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Gunhild Helena (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Hedda Helena (1872-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Ivar Johan (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Karl Tycho (1874-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Theodor Willehad (1867-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Augusta Maria (1853-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif
Tengberg, Greta (1836-1910) ansedel2.gif

1a kv. no 82, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Forslund, Karl Petter (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

1a kvarteret, 1a avd., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Gustafsdotter, Sofia (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Augusta Maria (1853-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

1a västra, Södertälje (Södm)
Stockhaus, Carolina Wilhelmina (1841-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Fredrika Albertina (1850-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

2:a kvarteret, Köping (Väsm)
Ahlstedt, Christina Charlotta (1838-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ahlstedt, Karl Johan (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ahlstedt, Sofia Wilhelmina Mathilda (1845-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lisa (1809-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Johan Erik (1806-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Hans (1760-) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a Tvärgatan 22, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Anna Lovisa (1882-1964)
Eriksson, Ingegärd Ebba (1925-1994) ansedel2.gif
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955)

2a kompani, Göta livgarde (Uppl)
Stockhaus, Erik August (1860-) ansedel2.gif

2a kv no 162, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Forslund, Karl Petter (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kv no 216, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Henriksson, Erik (1831-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kvarteret 57, Härnösands domkyrkoförs (Ånge)
Ekström, Greta Kajsa (1805-) ansedel2.gif
Morberg, Karl (1812-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kvarteret no 44&45, Härnösands domkyrkoförs (Ånge)
Wikström, Catharina Ulrika (1807-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

3de batteriet, Norrlands artilleriregemente (Jämt)
Lundqvist, Karl Oskar (1877-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

3de kompani, Göta livgarde (Uppl)
Stockhaus, Erik August (1860-) ansedel2.gif

3de kv. no 131, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Henriksson, Erik (1831-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

3de kvarteret, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Öhman, Anders Fredrik (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

3de kvarteret, Köping (Väsm)
Berg, Wilhelmina (1834-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

4:e kvarteret, Köping (Väsm)
Ahlstedt, Christina Charlotta (1838-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ahlstedt, Karl Johan (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lisa (1809-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Mellin, Erik (1805-1877) ansedel2.gif

4de kvarteret No209, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif

4de kvarteret No213, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Emma Christina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Karl Alfred (1843-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Karl Erik (1853-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif
Falk, Per Johan (1841-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No228, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Emma Christina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Karl Erik (1853-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif
Falk, Per Johan (1841-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No234, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif

4de kvarteret No235, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif

4de kvarteret No248, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No249, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif

4de kvarteret, Avesta (Dala)
Nilsson, Niklas (1805-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Palmen, Charlotta Wilhelmina Josefina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret, hus 101, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Ögren, Fredrika (1840-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret, hus 22, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Ögren, Fredrika (1840-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret, hus 92, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Ögren, Fredrika (1840-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

5213 Lake Park avenue, Cook, Illinois, USA
Englund, Johan Oskar (1891-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

5de kompaniet:43, Svea ingenjörkår
Englund, Anders Gustaf (1880-) ansedel2.gif ansedel2.gif

6de roten, nr 189, Hudiksvall (Häls)
Palm, Petrus (1778-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

7de Battalionen, Svea artilleriregemente (Uppl)
Holm, Gustaf (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

88 Taintor Street, Worcestor, Worcester, Massachusetts, USA
Aldrin, Carl Johan (1866-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

9de kvarteret No 289, Härnösands domkyrkoförs (Ånge)
Dahlin, Jonas Henrik (1796-1867) ansedel2.gif
Wikström, Margareta Christina (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

9de roten, Sundsvalls Gustav Adolf
Palm, Brita (1791-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Abelstorp, Norns bruksförs (Dala)
, Margaretha (-1697) ansedel2.gif
Andersdotter, Maja Stina (1816-1902) ansedel2.gif
Brandt Andersson, Per Petrus Petter (1808-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Brandt Hansdotter, Karin Kerstin (1685-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Christoffersson, Peter Per (1711-1777) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Christoffersson, Petrus Peter Per (1684-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter Brandt, Margaretha (1707-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Catharina (1749-1829) ansedel2.gif
Eriksdotter, Catharina (1789-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Catharina (1792-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Greta Margaretha (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson Blank, Johan Jan (1762-) ansedel2.gif
Eriksson, Anders (1782-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Petrus Per (1777-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Göransson Persson Brandt, Per Erik (1843-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsdotter, Brita (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter Brandt, Anna Stina (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Anna (1741-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Anna (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Catharina (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Lena Helena (1752-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Maja Greta (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Maja Maria (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Mararetha (1744-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Brandt, Anders Gustaf (1846-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Brandt, Anders Gustaf (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Hedberg, Karl Fredrik (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Lundgren, Johan August (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Anders Erik (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Erik (1737-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Erik (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Gustaf (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Johan (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Petter (1746-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Anders (1724-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Niklas (1721-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pålsson, Christopher () ansedel2.gif

Abäckshyttan, Grangärde (Dala)
Hybbert, Emma Christina (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adolf Fredrik (Uppl)
Falk, Emma Christina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adolfsfors, Köla (Värm)
Arvidsdotter, Brita (1732-1793) ansedel2.gif
Hammargren, Anders (1822-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammargren, Jan Petter (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammargren, Karl Gustaf (1789-1839) ansedel2.gif
Johansdotter, Anna (1766-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Sara (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersdotter, Christina (1790-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus Johansson, Johan (1728-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Agnar, Uppsala domkyrkoförs (Uppl)
Israelsson, Anna (1856-) ansedel2.gif
Zetterqvist, Emil Richard (1884-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Lars Emil (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Agnhammar, Grums (Värm)
Magnusdotter, Wilhelmina (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ala ångsåg, Söderala (Häls)
Larsdotter Ahlqvist, Anna Jakobina (1846-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson Ahlqvist, Jan Olof (1844-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindblad, Anna Stina (1813-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson Ahlqvist, Lars Olof (1821-1895) ansedel2.gif

Alafors, Hässjö (Mede)
Olsdotter, Klara (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albogatan, Göteborgs Annedal (Vägö)
Zetterqvist, Maria (1866-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alborga, Valbo (Gäst)
Hammarström, Anna Charlotta (1853-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif
Magnusdotter, Betty (1852-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alby, Haverö (Mede)
Persdotter, Anna Lena (1832-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albäcksgatan, Sundsvalls Gustav Adolf
Boqvist, Johan Erik (1843-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alderberget, Nås (Dala)
Andersson, Johan (1825-1877) ansedel2.gif
Hybbert, Magdalena (1820-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter Hybbert, Anna (1823-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Emma (1849-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Klara (1851-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Albin (1859-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Johannes (1857-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsdotter, Anna Stina (1838-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsdotter, Maja Lena (1840-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsdotter, Sara (1843-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsson, Lars (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson, Mats (1817-1846) ansedel2.gif
Olsson, Olof (1842-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alderfors bruk, Bjuråker (Häls)
Jansdotter Stockhaus, Christina (1734-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Elisabet (1720-1785) ansedel2.gif
Persdotter Stockhaus, Christina (1753-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter Stockhaus, Lisa (1758-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Brita (1755-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Erik (1743-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johan (1737-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Petter (1732-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alderkärret, Skinnskatteberg (Väsm)
Enoksdotter, Anna Stina (1856-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif
Enoksdotter, Hedda Sofia (1859-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif
Enoksson, Per Erik (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Anna (1825-1907) ansedel2.gif
Jansson Stockhaus, Enok (1830-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfta (Häls)
Andersdotter, Johanna (1803-) ansedel2.gif
Beckius, Anna Lena (1806-) ansedel2.gif
Formgren, Sofia (1808-1889) ansedel2.gif
Forslund, Anna Maria (1797-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Jakob (1800-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Johannes (1810-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Fridström, Hans Gustaf (1794-1863) ansedel2.gif
Grell, Per Olof (1829-1886) ansedel2.gif
Hedvall, Per Erik (1831-1886) ansedel2.gif
Holmström, Johan (1805-1865) ansedel2.gif
Jonsdotter, Christina (1806-) ansedel2.gif
Lindström, Per (1814-1844) ansedel2.gif
Meijer, Anna Brita (1814-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Anna Elisabet (1829-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Carolina (1828-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Catharina Margareta (1817-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Johanna Mathilda (1823-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Jonas (1774-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Maja Stina (1820-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Maria Brita (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Maria Margareta (1808-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Per Daniel (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Petrus Petter (1811-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Sara Elisabet (1825-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Anna (1822-1900) ansedel2.gif
Sjögren, Anders (1815-1853) ansedel2.gif
Spännare, Johan (1814-1900) ansedel2.gif
Särnström, Per Erik (1827-1901) ansedel2.gif
Wikström, Erik (1817-1897) ansedel2.gif
Wikström, Hans (1810-1883) ansedel2.gif
Ås, Johan (1816-) ansedel2.gif

Algrena bruk, Askersund (Närk)
Fagent, Alexander (1812-1860) ansedel2.gif

Allevägen 5C, Valbo (Gäst)
Olsson, John Bertil (1922-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Allströms bruk, Alster (Värm)
Andersson, Olof (1832-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bengtsson, Bengt (1823-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almhöjden, Ramsberg (Väsm)
Andersdotter Ramberg, Maria (1765-1847) ansedel2.gif

Alnängsgatan, Örebro Nikolai (Närk)
Ramström, Karl Gustaf (1834-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alnö såg, Mo (Ånge)
Bergström, Jonas Petter (1833-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alsbo, Stora, Folkärna (Dala)
Jernström, Carolina (1863-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alshyttan, Västra Husby (Östg)
Wallander, Sofia Carolina (1844-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alters bruk, Piteå landsförs (Nobo)
Stockhaus, Anders Fredrik (1853-1920) ansedel2.gif

Alvestaboda, Västra Skedvi (Väsm)
Olofsson, Erik (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Johan (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alvestad, Västra Skedvi (Väsm)
Andersdotter Falk, Susanna (1745-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Brita (1749-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Kerstin Christina (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Sara (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk Larsson, Anders (1718-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Anders (1747-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Sara Christina (1808-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Carolina (1839-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Johanna (1837-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Karl (1850-1851) ansedel2.gif
Persson, Lars (1842-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per (1802-1846) ansedel2.gif
Persson, Per Erik (1845-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus Eriksdotter, Brita (1714-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Amnehärad (Vägö)
Adamsson, Henrik (1680?-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Catharina (-1718) ansedel2.gif
Eriksdotter, Elika (1673?-1743) ansedel2.gif

Amsta, Hallstahammar (Väsm)
Olsson, Gustaf Robert (1864-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anden 5, Vimmerby stadsförs (Smål)
Lindholm, Gustava (1847-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersbenning, Norberg (Väsm)
Helin, Hilda Josefina (1864-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Liljeros, Karl Alexander (1867-) ansedel2.gif
Ågren Jernström, Johan (1870-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersbo, By (Dala)
Wikström, Anna Stina (1826-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersfors bruk, Järna kbfd (Dala)
Andersdotter, Lisa (1808-1880) ansedel2.gif
Bredenberg, Alfred (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Anna Stina (1836-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Catharina Ulrika (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Erik Gustaf (1830-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Isak (1804-1899) ansedel2.gif
Bredenberg, Jakob Johan (1838-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Jan Isak (1824-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Lars Albin (1841-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Per Erik (1828-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Alfred (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Per Olof (1818-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stål, Catharina (1801-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersfors, Bergsjö (Häls)
, Ivan (1869-) ansedel2.gif
Fagerström, Reinhold (1770-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Greta (1821-1890) ansedel2.gif
Meijer, Erik (1836-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nordin, Anders Gustaf (1795-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wedin, Maja Stina (1836-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Jakobina Margareta (1847-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Johanna Sofia (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Johannes (1816-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderstorp, Solna (Uppl)
Widmark, Josefina Wilhelmina Elisabeth (1853-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ankarssunds bruk, Hallingeberg (Smål)
Zetterqvist, Simon (1862-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ankarums bruk, Hallingeberg (Smål)
Rundberg, Jakob Axel (1848-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Annafors, Fröjered (Vägö)
, NN dödfödd son (1840-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif
, NN dödfödd son (1850-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Anders (1812-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Anders Wilhelm (1848-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Anna Regina (1817-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Elida Everence (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Elin Elisabet (1859-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Emeli Charlotta (1855-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Enok Emanuel (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Gustaf Egidius (1874-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Henrik (1826-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Jan Petter (1815-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Jan Petter (1829-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Johan Edvard (1853-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Johan Gustaf (1823-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Johan Henrik (1821-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Karl Efraim (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Karl Emil (1857-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Karl Johan Viktor (1855-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Karl Otto (1831-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Klara Charlotta (1838-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Klara Charlotta (1844-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Klara Charlotta (1851-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Maja Kajsa (1833-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Maria Christina (1841-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Maria Eleonora (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Maria Kajsa (1810-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Nils Fredrik (1819-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Petter (1783-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Ulrika Wilhelmina (1845-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sandell, Lotta (1811-1901) ansedel2.gif
Stålhandske, Stina Kajsa (1790-1863) ansedel2.gif
Örn, Hedvig Charlotta (1827-1914) ansedel2.gif

Annefors bruk, Annefors (Häls)
Holmström, Johan (1805-1865) ansedel2.gif
Meijer, Maria Margareta (1808-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Annefors, Bollnäs (Häls)
Hammarberg, Anders (1741-1816) ansedel2.gif

Annefors, Säfsnäs (Dala)
, NN dödfödd son (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif
, NN dödfödd son (1840-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bern, Stina (1824-1898) ansedel2.gif
Bock Larsson, Lars (1756-1798) ansedel2.gif
Bock Olofsdotter, Maria (1762-1833) ansedel2.gif
Bock, Anna Catharina (1786-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Anna Stina (1789-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Catharina (1795-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Lars (1781-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Magdalena (1798-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Maja (1793-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Maja Stina (1783-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Maja Stina (1787-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bock, Petter (1791-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bork, Anna (1787-1813) ansedel2.gif
Boström, Augusta Wilhelmina (1857-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif
Boström, Karl Johan (1839-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif
Boström, Per Magnus (1811-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Anna Lisa (1800-1869) ansedel2.gif
Bruse, Anna Lena (1820-) ansedel2.gif
Bruse, Anna Lena (1831-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif
Christoffersdotter, Maria (1724-1794) ansedel2.gif
Christoffersdotter, Maria (1814-1882) ansedel2.gif
Eliasson Lindholm, Johan (1751-1832) ansedel2.gif
Ellström, Ida Josefina (1859-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ellström, Johan Viktor (1857-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ellström, Maria Elisabet (1852-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gabrielsson, Erik Ludvig (1856-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg Gustafsson, Peter (1729-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg Persdotter, Christina (1753-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Anna (1762-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Anna Lena (1793-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Anna Lisa (1819-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Anna Stina (1808-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Cathrina (1760-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Engelborg (1826-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Greta Lisa (1810-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Gustaf Albin (1833-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Jan (1790-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Jan Isak (1828-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Klara (1821-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Lovisa (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Maja (1781-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Maria Charlotta (1831-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Maria Helena (1806-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Olof (1797-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Per Olof (1824-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Petter (1755-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagberg, Petter (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellsing, Stina (1814-1882) ansedel2.gif
Hellström, Anna Stina (1809-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Elsa (1812-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Erik (1769-1833) ansedel2.gif
Hellström, Gustaf Alfred (1853-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Lena (1815-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Maria (1802-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif
Herot, Catharina Karin (1799-1867) ansedel2.gif
Hybbert, Anna Lisa (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Catharina (1814-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Gustaf (1784-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Jan (1787-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Jan (1809-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Lars (1812-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Magdalena (1820-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Petter (1813-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Stina (1789-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Israelsson, Anna (1856-) ansedel2.gif
Jansdotter Hybbert, Anna (1823-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Anna Stina (1845-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson Hybbert, Johan (1816-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse Danielsson, Lars (1817-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Daniel (1794-1876) ansedel2.gif
Kruse, Daniel Edvard (1842-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Maja Catharina (1822-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindblad, Anna Stina (1813-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindblad, Jakob (1785-1839) ansedel2.gif
Lindblad, Jan (1808-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindblad, Johanna (1811-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindblad, Maja Lena (1815-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Anna (1783-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Anna (1791-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Anna Stina (1838-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Catharina (1791-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Johannes (1825-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Lars (1820-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Maja Lena (1828-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Maja Stina (1817-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Maria (1779-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Nils Erik (1822-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Petter (1786-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Petter (1811-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Stina (1781-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif
Linholm, Jan (1795-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif
Malmgren, Christina Johanna (1818-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Malmgren, Per (1794-1876) ansedel2.gif
Nordström Norström, Lars Petter (1829-1901) ansedel2.gif
Nordström, Alfred (1870-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nordström, Emma Maria (1859-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nordström, Hilma (1868-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsdotter Warg, Magdalena (1810-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Klara Lena (1838-1876) ansedel2.gif
Persdotter, Maja (1782-) ansedel2.gif
Persdotter, Sara Barbro (1796-1871) ansedel2.gif
Persson, Anna Alfrida (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Erik Johan (1842-) ansedel2.gif
Resare, Alma (1862-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sikström, Anna maria (1847-) ansedel2.gif
Skagerberg, Alma (1868-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, August Bernhard (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Augusta (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Beda Lenobia (1888-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Carolina (1865-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Christina Augusta (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Dorothea (1882-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Ebba (1870-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Erik Wilhelm (1851-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Frida (1890-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Gustaf Valfrid (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Hanna (1875-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Jan Erik (1829-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Johan Hindric (1828-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Johanna Christina (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Karl Erik (1857-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Nils (1780-) ansedel2.gif
Skagerberg, Nils August (1877-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Nils Erik (1803-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Nils Erik (1827-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Nils Erik (1831-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Johan (1827-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Johannes (1805-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Ludvig (1834-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Ludvig (1852-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Teofilus (1886-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Timotheus (1884-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Ulrika Catharina (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johan (1759-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Petter (1781-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Petter Per (1782-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Warg Olsson, Petrus Petter (1813-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Warg, Anna (1819-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Warg, Maja (1788-1848) ansedel2.gif
Warg, Maja Stina (1817-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Warg, Olof (1786-1869) ansedel2.gif
Warg, Petrus (1836-) ansedel2.gif
Zetterqvist, Karl Erik (1838-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Klara (1824-1859) ansedel2.gif
Zetterqvist, Lars Emil (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Nils Ludvig (1858-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Petter (1814-1878) ansedel2.gif

Ansjö, Hällesjö (Jämt)
Bergström, Per Olof (1875-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apalby, Sankt Ilian (Väsm)
Olsson, Catharina Sofia (1859-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arbetarbostäderna, Örebro Nikolai (Närk)
Larsdotter, Sara (1825-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arboga landsförs (Väsm)
Gropp, Gert (1666-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Johan (1762-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Landberg, Maja Lisa (1762-1818) ansedel2.gif
Larsdotter, Anna () ansedel2.gif

Arboga stadsförs (Väsm)
, Karl Erik Söderberg (1870-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Anders (1811-1859) ansedel2.gif
Bergman, Carolina (1849-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hero, Johan (1663-1692) ansedel2.gif ansedel2.gif
Norgren Olofsdotter, Anna (1806-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arle, Odensvi (Väsm)
Forsberg, Christina Elisabet (1843-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arnön, Rogsta (Häls)
, Ivan (1869-) ansedel2.gif
Westling, Jakobina Margareta (1847-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif

Artellerigatan 28, Hedvig Eleonora (Uppl)
Lindholm, Gustaf Adolf (1856-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvet, Ore (Dala)
Falk, Johanna Mariana (1875-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Lars Gustaf (1833-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Maria Christina (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holmström, Johanna (1832-1916) ansedel2.gif

Arvika sjukstuga, Arvika stadsförsamling
Jansson Stockhaus, Johan (1858-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvika stad, Arvika stadsförsamling
Jansdotter, Emma (1851-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Askesta sågverk, Söderala (Häls)
Meijer, Anna Stina (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Helena (1843-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ögren, Brita Catharina (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Askesta, Söderala (Häls)
Boqvist, Anna Lena (1852-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif
Boqvist, Brita Catharina (1844-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif
Boqvist, Johan Erik (1843-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif
Boqvist, Jonas (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Boqvist, Maja Greta (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Boqvist, Maria (1860-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif
Boqvist, Olof (1815-1870) ansedel2.gif
Boqvist, Per Olof (1854-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Brita Elisabet (1823-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspa, Lindesberg (Väsm)
Andersson, Karl (1798-) ansedel2.gif
Stockhaus, Anna Stina (1798-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspbenning, Västanfors (Väsm)
Hammar, Karl Erik (1843-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansdotter, Christina (1768-) ansedel2.gif
Hedqvist, Eva Margareta (1843-1916) ansedel2.gif
Johansson, Johan Alrik (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspbo, Skinnskatteberg (Väsm)
Jansdotter, Brita Stina (1800-1864) ansedel2.gif

Aspeboda (Dala)
Sundström, Jakob (1853-) ansedel2.gif

Asplund(Färna), Gunnilbo (Väsm)
Eriksson, Anders (1808-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Hädda Greta (1840-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Wilhelmina (1843-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif
Norman, Anna (1803-1846) ansedel2.gif
Persdotter, Anna Stina (1839-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramström, Augusta Christina (1841-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog Matsdotter, Sara (1789-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Anna Lisa (1830-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Karl (1802-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Per Evald (1839-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspåsen, Säfsnäs (Dala)
Larsdotter, Klara Gustav (1850-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Assartorpet, Säfsnäs (Dala)
Gustafsdotter, Catharina (1754-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Asveden, Västra Husby (Östg)
Wallander, Sofia Carolina (1844-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Attersta
Stockhaus, Anna Amanda Elisabet (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Attmar (Mede)
Blomqvist, Anna Margreta (1797-1868) ansedel2.gif
Goude, Klas (1771-1821) ansedel2.gif
Johansdotter Stockhaus, Catharina (1770-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Kihlström, Ulrika Beata (1775-1813) ansedel2.gif
Olofsdotter, Kerstin (1768-1836) ansedel2.gif
Olsson Ahlqvist, Lars Olof (1821-1895) ansedel2.gif
Persdotter, Barbro Kajsa (1815-1900) ansedel2.gif
Siljeholm, Anders (1792-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johan (1764-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Attmar by, Attmar (Mede)
Ahlqvist, Märta Johanna (1879-) ansedel2.gif
Larsdotter Ahlqvist, Anna Jakobina (1846-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson Ahlqvist, Jan Olof (1844-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augusta hospital, Cook, Illinois, USA
Englund, Johan Oskar (1891-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Avesta (Dala)
Forslund, Johanna Christina (1843-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hagström, Emma Sofia (1860-) ansedel2.gif
Ljungberg, Eva (1768-1800) ansedel2.gif
Åkerlund, Lars Erik (1858-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Avesta bruk, Avesta (Dala)
Andersdotter, Johanna Mathilda (1859-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Karl Erik (1849-1938) ansedel2.gif
Persdotter, Greta Lisa (1829-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Avesta, Avesta (Dala)
Andersdotter, Johanna Mathilda (1859-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sjögren, Wilhelmina (1851-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Avholm, Bjuråker (Häls)
Andersdotter, Margareta (1725-1808) ansedel2.gif
Jonsdotter, Anna (1779-1875) ansedel2.gif

Axbergshammar, Axberg (Närk)
Ramström, Karl Gustaf (1834-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus Adamsson, Klas () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Axelborg, Lillhärad (Väsm)
Eriksdotter, Johanna Sofia (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Stina Lisa (1856-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Anders Gustaf (1860-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Erksson, Erik Gustaf (1831-1894) ansedel2.gif
Gustafsdotter, Anna Carolina (1848-1891) ansedel2.gif
Jansdotter, Anna Lisa (1818-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Axmar bruk, Hamrånge (Gäst)
Bruse, Carolina (1866-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bruse, Johan (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bruse, Johanna (1860-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bruse, Karl Gustaf (1870-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bruse, Lydia (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Carolina (1834-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif
Magnusdotter, Johanna (1835-) ansedel2.gif


" - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Å Ä - Ä Ö - Ö c - c

Personregister    Efternamnsregister


pghome57@gmail.com Framställd 2018-10-07 av Per-Göran Olsson med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.