Ortsregister (B - B)


Personregister    Efternamnsregister

" - 4 5 - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Å Ä - Ä Ö - Ö c - c


Backa gård, Kårsta (Uppl)
Öhman, Astrid Carolina Vinifred (1899-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa(Grånsta), Lillhärad (Väsm)
Lindqvist, Hilmar (1839-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindqvist, Karl August (1843-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, Botilsäter (Värm)
Andersson, Sven (1807-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, Lysvik (Värm)
Zetterqvist, Carolina (1850-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, Sköllersta (Närk)
Hammar, Sofia (1857-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, Valbo (Gäst)
Magnusson Englund, Anders (1836-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, Västerfärnebo (Väsm)
Larsdotter, Klara Gustav (1850-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, Örebro Nikolai (Närk)
Larsdotter, Sara (1825-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, södra, Gunnarskog (Värm)
Jansdotter, Anna Sina (1839-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Carolina (1846-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Emma (1851-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Maria Charlotta (1843-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson Stockhaus, Johan (1858-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Adolf Wilhelm (1853-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Anders (1855-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Jan (1816-1900) ansedel2.gif
Jansson, Johan August (1848-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Anna Charlotta (1818-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa
Guselius, Per Erik (1861-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backalund, Kårsta (Uppl)
Eriksson, Hedda Sofia (1861-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Öhman, Anna Gerda Teresia (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Öhman, Astrid Carolina Vinifred (1899-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Öhman, Hedvig Dorothea (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Öhman, Oskar (1853-1945) ansedel2.gif
Öhman, Petronella Elisabet (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Öhman, Sofia Christina Josefina (1886-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif
Öhman, Sven Oskar (1903-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backalund, Köping (Väsm)
Larsson, Axel Wilhelm (1864-1912) ansedel2.gif
Larsson, Edit Sofia (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Ellen Wilhelmina (1900-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Nanny Carolina (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Norman, Maria Lovisa (1862-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backastugan, Lerbo (Södm)
Jonsdotter, Kajsa Lena (1804-1864) ansedel2.gif

Backberg, Ovanåker (Häls)
Larsson, Per Johan (1854-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backbyn, Norrbärke (Dala)
Hybbert, Anna Charlotta (1855-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backbyn, Siljansnäs (Dala)
Andersson Ahlin, Lars (1857-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backe, Fjällsjö (Ånge)
Löhman, Albertina Charlotta (1858-) ansedel2.gif
Siljeholm Sjödin, Carl Gustaf (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Siljeholm, Maja Gustafa (1838-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Sjödin, Alma Maria Kristina (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sjödin, Ellen Anna Otilia (1880-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sjödin, Erik Albin (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sjödin, Per Erik (1837-1904) ansedel2.gif

Backen, Indal (Mede)
Falk, Lena (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Norström, Helena Mathilda (1846-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif
Norström, Johanna Maria (1849-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backen, Skinnskatteberg (Väsm)
Persson, Erik (1655?-1716) ansedel2.gif

Backetorp, Sunne (Värm)
Axelsson, Elin Mathilda (1886-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backgården, Finnerödja (Vägö)
Bergman, Carolina (1849-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backgården, Garpenberg (Dala)
Dandanell, Margareta (1843-) ansedel2.gif
Gustafsson, Johan (1828-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Karl (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Karl Johan (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backgården, Kungs-Barkarö (Väsm)
Forsberg, Johanna (1823-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Johanna Carolina (1849-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansdotter, Johanna Carolina (1851-1922) ansedel2.gif
Olsson, Olof (1811-1891) ansedel2.gif

Backstuga 13a, Kung Karl (Södm)
Larsson, Anna Wilhelmina (1878-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backstuga 23, Kung Karl (Södm)
Lindholm, Anders Gustaf (1866-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backstugan 32, Kung Karl (Södm)
Norman, Johan Viktor Johan Wilhelm (1838-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backstugan 37, Kung Karl (Södm)
Eriksson Stenhörning, Karl Samuel (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backstugan 45, Kung Karl (Södm)
Gustafsson, Karl Johan (1904-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Badstugutorp, Kung Karl (Södm)
Wieweg, Sofia Wilhelmina (1866-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Badstuhöjden, Säfsnäs (Dala)
Persdotter, Lisa Johanna (1811-1885) ansedel2.gif

Baggensgata 21, Stockholms domkyrkoförs (Uppl)
Wadstein, Nils (1823-1911) ansedel2.gif

Baggensgatan 14, Stockholms domkyrkoförs (Uppl)
Rundqvist, Otto Ivan (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Baggensgatan 27, Stockholms domkyrkoförs (Uppl)
Gustafsson Lindskog, Erik (1853-1938) ansedel2.gif

Baggensgatan nr 19, Stockholms domkyrkoförs (Uppl)
Hagberg, Anna Lisa (1819-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Widmark, Johan Edvard (1830-1895) ansedel2.gif

Baggetorp, Kvistbro (Närk)
Olofsdotter, Augusta (1833-1881) ansedel2.gif

Baggfallet(Uddeholm hammare), Norra Råda (Värm)
Aldrin, Jan Henrik (1776-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Aldrin, Jan Henrik (1817-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Henriksdotter, Anna Catharina (1787-1876) ansedel2.gif

Bagghyttan, Torsåker (Gäst)
Lindström, Cathrina Fredrika (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Baggå bruk, Skinnskatteberg (Väsm)
Berg, Adolf Fredrik (1856-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Anders Gustaf (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Emma Wilhelmina (1847-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Johan Axel (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Johanna Malvina (1852-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Karl Adolf (1822-1902) ansedel2.gif
Berg, Karl Erik (1849-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Per August (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bergström, Anna (1821-1893) ansedel2.gif
Bragner, Catharina (1808-1862) ansedel2.gif
Flodström, Anders Wilhelm (1834-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Johan Petter (1823-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Johanna Lena (1820-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Hans (1687-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Catharina Wilhelmina (1840-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Petter (1810-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Petter (1832-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Wilhelm (1835-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramström, Johan Arvid (1873-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif
Rundberg, Anna Carolina (1864-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Anna Lovisa (1863-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Anna Maria (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Karl Johan (1854-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Nils Erik (1831-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Oskar (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Johan (1827-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Viktor (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Baggå herrgård, Skinnskatteberg (Väsm)
Bragner, Catharina (1808-1862) ansedel2.gif
Pettersson, Petter (1810-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Petter (1832-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Baggå nedre hammare, Skinnskatteberg (Väsm)
Eriksdotter, Kerstin (1685-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson Brusk, Johan (1714-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Baggå, Skinnskatteberg (Väsm)
Berg, Johan Axel (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Karl Erik (1849-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anna Carolina (1851-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Johan (1827-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ballsta, Odensvi (Väsm)
Lindholm, Eva Lovisa (1846-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Balsta, Eskilstuna Kloster (Södm)
Fredriksson, Anders Gustaf (1846-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson, Karl Johan (1857-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Baltak (Vägö)
Örn, Hedvig Charlotta (1827-1914) ansedel2.gif

Bandhagsvägen, Enskede (Södm)
Forsgren, Julius Otto Mauritz (1870-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bangårdsgatan 6, Katarina (Uppl)
Skagerberg, Klara Lovisa (1834-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wilhelmsson, Konrad Wilhelm (1819-1893) ansedel2.gif

Bansviksgatan, Lysekil (Bohu)
Petersson Hammargren, August (1836-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Edvard (1840-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Barkargården, Stora Tuna (Dala)
Brandt, Erik Albin (1860-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Brandt, Lydia Viktoria (1887-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Brandt, Verner Albin (1884-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter Brandt, Kerstin Christina (1864-1941) ansedel2.gif

Barkargärde, Borlänge kbfd (W) Hagakyrkan
Larsson, Anders Ludvig (1876-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Barkargärde, Stora Tuna (Dala)
Jansson, Christina Sofia (1893-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Johan Erik (1861-1939) ansedel2.gif
Jansson, Karl Erik (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Öhman, Christina (1863-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Barksta, Malma, Västmanland
Persdotter, Sofia Gustava (1837-1913) ansedel2.gif

Barnhemsgatan 11, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Ernfrid Theodor (1887-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Barnhuset(Drottninggatan), Adolf Fredrik (Uppl)
Gestrin, Abraham Oskar (1812-1888) ansedel2.gif

Barnhusträdgårdsgatan 23, Klara (Uppl)
Ågren, Maria Christina (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Barsbro, Järfälla (Uppl)
Johansson, Anna Mathilda (1885-1934) ansedel2.gif

Basebo, Saleby (Vägö)
Backström, Jan (1812-) ansedel2.gif
Barkström, Karl Johan (1841-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif
Henriksdotter, Anna Lisa (1812-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastfallet(Bredsjö), Hjulsjö (Väsm)
Forsberg, Anna Lena (1816-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastmora, Gunnilbo (Väsm)
Hammarström, Sara Kajsa (1814-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastmora, Västanfors (Väsm)
Andersdotter, Hedda (1851-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Christina Kerstin (1749-1810) ansedel2.gif
Eriksson, Erik Wilhelm (1846-1928) ansedel2.gif
Stockhaus Johansson, Erik (1779-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus Johansson, Johan (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johan (1747-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastsågen, Sura (Väsm)
Lindskog Jernström, Beda Olivia (1850-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastugatam 31, Maria Magdalena (Uppl)
Zetterqvist, Emilia Efrosyne (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Johan Adolf Laurentius (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Martin Israel (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastugatam 41, Maria Magdalena (Uppl)
Pettersson, Augusta Wilhelmina (1864-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastugatan 15, Maria Magdalena (Uppl)
Ahlstedt, Christina Charlotta (1838-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastugatan 21, Bastugatan 15, Maria Magdalena (Uppl)
Israelsson, Anna (1856-) ansedel2.gif
Zetterqvist, Emilia Efrosyne (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Lars Emil (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Martin Israel (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastugatan 43, Maria Magdalena (Uppl)
, Gustaf Artur (1887-1888) ansedel2.gif
Pettersson, Anna Lovisa (1863-) ansedel2.gif

Batteryd, Kyrkefalla
Göthberg, Hilda Wilhelmina (1867-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Beateberg, Sorunda (Södm)
Blomfeldt, Anna Teresia Cathrina (1898-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Blomfeldt, Ellen Sofia (1902-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Blomfeldt, Erik Viktor (1866-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Blomfeldt, Maria Margareta Elisabet (1897-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bejby, Fellingsbro (Väsm)
Andersson Wieweg, Erik August (1852-1902) ansedel2.gif
Hercules, Magdalena (1856-1900) ansedel2.gif

Bellmansgatan 13, Maria Magdalena (Uppl)
Söderberg, Sara Lisa (1811-1885) ansedel2.gif

Bellmansgatan 24, Maria Magdalena (Uppl)
Skog, Hildegard Josefina (1863-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Per Erik (1827-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsbo, Haraker (Väsm)
Eklöf, Edla Ulrika (1846-1915) ansedel2.gif

Bengtsgård, Norrbärke (Dala)
Eriksson, Christina Erika (1848-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Johanna Axelina (1879-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtssveden, Svärdsjö (Dala)
Matsson, Karl (1851-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtstorp, Gunnarskog (Värm)
Andersdotter, Anna (1789-1852) ansedel2.gif
Stockhaus, Adolf Wilhelm (1825-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Gustaf (1788-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johan Gustaf (1816-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bennbo, Karbenning (Väsm)
Bjurman, Alexander (1832-1914) ansedel2.gif
Bjurman, Johan Axel (1860-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Stina (1815-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Johan (1828-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Anders Fredrik (1815-1892) ansedel2.gif
Holm, Anders Fredrik (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Augusta Albertina (1857-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Johanna (1845-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Lars Petter (1853-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Maria Stina (1843-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jernström, Anna Stina (1858-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Josefina (1865-1918) ansedel2.gif
Söderberg, Gustava (1826-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bensåsen, Garpenberg (Dala)
Andersson Lindvall, Anders August (1860-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna (1822-1893) ansedel2.gif

Berg (Väsm)
Berg, Maja Stina (1798-1855) ansedel2.gif
Stockhaus, Lars (1799-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Bälinge (Uppl)
Bergqvist Larsson, Johan Jan (1839-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göthberg, Maria Christina (1797-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Anna Christina (1836-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Sofia (1842-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Anders (1833-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1793-1881) ansedel2.gif

Berg, Västerfärnebo (Väsm)
Stockhaus, Lars (1799-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Söderberg, Amanda Christina (1859-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga(Guttsta), Malma, Västmanland
Johansson, Augusta Fredrika (1871-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga, Hed (Väsm)
Eriksdotter, Anna Stina (1829-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Per Erik (1817-1901) ansedel2.gif
Jernström, Hedvig Elisabet (1818-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Catharina (1775-1845) ansedel2.gif
Olofsdotter, Christina Catharina (1780-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga, Himmeta (Väsm)
Lindholm, Maria Augusta (1873-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga, Husby kbfd (Dala)
Holmberg, Per Fredrik (1829-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Anders (1774-1849) ansedel2.gif
Lindholm, Angelina (1846-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga, Högsäter (Dals)
Malm Johannesson, Andreas (1869-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga, Medåker (Väsm)
Johansson, Johan Olof (1837-) ansedel2.gif

Berga, Njurunda (Mede)
Engström, Ingrid Kajsa (1824-1902) ansedel2.gif
Jonsson, Nils Petter (1838-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Johan Jakob (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Per (1818-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Per Erik (1844-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga, Solna (Uppl)
Elfström, Johanna Axelina (1882-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berga, Tumbo (Södm)
Eriksson, Per Erik (1857-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergalid(Vårdhem), Falu Kristine (Dala)
Falk, Maria Christina (1867-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergbo, Munktorp (Väsm)
Johansdotter Stockhaus, Stina Lisa (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1753-) ansedel2.gif

Berge, Bergsjö (Häls)
Palm, Benjamin (1795-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berget(Färna), Gunnilbo (Väsm)
Karlsson, Karl August (1857-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergfors, Bollnäs (Häls)
Westling, Lars Gustaf (1839-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergs kamp, Gunnilbo (Väsm)
Andersson, Anna Carolina (1877-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Viktor Bernhard (1875-1946) ansedel2.gif

Bergsgatan 19, Kungsholm eller Ulrika Eleonora (Uppl)
Norman, Sofia Lovisa (1828-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergsgatan 23, Eskilstuna Fors (Södm)
Eriksson, Elin Josefina (1885-1947) ansedel2.gif
Eriksson, Wilhelm Albin (1881-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergsgatan 34, Eskilstuna Fors (Södm)
Runberg, Märta Josefina (1875-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergshyttan, Ramsberg (Väsm)
Fagerström, Anders (1806-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif
Göransdotter, Elisabet Lisa (1740-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Brita (1760-1762) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Christina (1755-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Erik (1733-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Erik (1735-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Erik (1764-(..1766)) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Erik (1766-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johan (1775-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Lisa (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Peter (1762-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Öman Eriksdotter, Brita (1726-1792) ansedel2.gif

Bergsjö (Häls)
En Persson, Erik (1791-1875) ansedel2.gif
Persdotter Stockhaus, Catharina (1794-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergslagsbyn, Borlänge kbfd (W) Hagakyrkan
Andersson, Klara Carolina (1870-1958) ansedel2.gif
Ågren Jernström, Johan (1870-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergslagsvägen 26, Köping (Väsm)
Jernberg, Anna Mathilda (1866-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergstorp(Solberga), Odensvi (Väsm)
Forsberg, Per Erik (1842-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergstorpet(Larssäter), Odensvi(Väsm)
Eriksdotter, Anna Greta (1817-1875) ansedel2.gif
Eriksdotter, Christina Cathrina (1783-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Johanna (1823-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Olof (1783-1866) ansedel2.gif
Forsberg, Per Olof (1820-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergsäng, Nora Bergsförs (Väsm)
, Anna Lisa (1845-1846) ansedel2.gif
Andersdotter Gullberg, Kajsa Lisa (1814-1842) ansedel2.gif
Andersdotter, Maria Christina (1825-1905) ansedel2.gif
Hellqvist, Anders (1796-1872) ansedel2.gif
Hellqvist, Anders (1827-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellqvist, Anna Maria (1823-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellqvist, Carolina (1830-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Brita Maja (1802-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Carolina Cecilia (1839-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Jonas (1812-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergvik, Söderala (Häls)
Qvist, Johanna Margareta (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergå, Kung Karl (Södm)
Norman, Johan Viktor Johan Wilhelm (1838-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bernhardshill, Norberg (Väsm)
Dahne, Selma Erika (1849-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bernhardslund, Norrköpings Östra Eneby (Östg)
Ytterberg, Karl Erik (1846-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bernsberg(Jugansbo), Sala landsförs (Väsm)
Jansson, Anna Alida (1875-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bernsborg(Oslättfors 2), Hille (Gäst)
Ögren, Per Erik (1843-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bernshammar, Hed (Väsm)
Eliasdotter, Brita (1711-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Kerstin (1685-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson Söderbeck, Erik (1734-1792) ansedel2.gif
Eriksson, Petter (1822-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Johan Ludvig (1850-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammarström, Karl Erik (1830-1873) ansedel2.gif
Hansdotter, Sara (1716-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson Bernström, Petter Albrekt Per (1725-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson Brusk, Johan (1714-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson Buss, Hans (1711-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Erik (1709-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Fredrik Ulrik (1722-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Hans (1687-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Johan (1695-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Wellam (1679-1713) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Wilhelm Wellam (1719-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedberg, Johanna Stina (1823-1877) ansedel2.gif
Hedberg, Karl Fredrik (1849-1900) ansedel2.gif
Karlbom, Christina Augusta (1856-1931) ansedel2.gif
Nilsson, Hans (1656-1736) ansedel2.gif
Olsdotter, Carolina (1843-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Anna Lovisa (1870-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Augusta Wilhelmina (1864-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif
Rundberg, Jakob August (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stenberg, Karl Daniel (1810-1889) ansedel2.gif
Wellamsdotter, Sara (-1725) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Österberg, Anna Kajsa (1824-1877) ansedel2.gif

Bernsnäs, Kroppa (Värm)
Zetterqvist, Karl Johan (1860-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Betevik, Högsäter (Dals)
Andersdotter, Lena (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Andreas (1805-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Klenfeldt, Brita Maja (1765-1844) ansedel2.gif

Billingsberg, Stavnäs (Värm)
Bengtsson, Bengt (1823-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Billingsfors bruk, Steneby (Dals)
Adamsson, Petter Peter (1755-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus Johansdotter, Anna (1723-1724) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus Johansdotter, Sara (1716-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallbeck, Christina (1751-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallbeck, Jonas (1715?-1787) ansedel2.gif
Wallbeck, Jonas (1762-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallbeck, Olof (1758?-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallbeck, Petter (1755-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif

Billingsfors bruksförs (Dals)
Adamsdotter, Anna Kajsa (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Lars () ansedel2.gif
Wallbeck, Anna Maria (1748-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Billingsfors, Laxarby (Dals)
Adamsson, Christoffer (1751-1751) ansedel2.gif ansedel2.gif
Adamsson, Johan (1749-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif
Adamsson, Jonas (1747-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Billsbro bruk, Västra Vingåker (Södm)
Bergman, Stina Maria (1835-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lundqvist, Eva Christina (1813-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Jakob Reinhold (1815-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Jakob Reinhold (1848-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Billsjö masugn, Söderbärke (Dala)
Andersdotter, Anna Stina (1828-1902) ansedel2.gif
Brusk, Anna Cathrina (1850-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif
Brusk, Christina Elisabet (1845-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif
Brusk, Daniel (1825-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Brusk, Jan Petter (1842-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif
Brusk, Johan (1820-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Brusk, Johanna (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Brusk, Sara Sofia (1855-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jakobsdotter, Sara Stina (1819-1890) ansedel2.gif

Billsjön, Söderbärke (Dala)
Brusk, Sara Sofia (1855-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Billsta, Överjärna (Södm)
Kullman, Albertina Eugenia (1892-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif
Norman, Stina Lisa (1820-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ålund, Anders (1825-1878) ansedel2.gif

Bingsjö-Dådran (Dala)
Matsdotter, Johanna Gustava (1854-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Tornberg, Anders Gustaf (1819-1894) ansedel2.gif
Warg, Anna (1819-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Birger Jarlstorg, Stockholms domkyrkoförs (Uppl)
Hammar, Johan Axel (1847-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Birkagatan 10, Matteus (Uppl)
Berglund, Axel Reinhold (1867-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif
Rising, Ernst Hjalmar (1879-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Birkagatan 19, Matteus (Uppl)
Karlsson, Helena Octavia (1877-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Birsta, Skön (Mede)
Bergström, Ingrid Greta (1860-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bisen, Malingsbo (Dala)
Andersdotter, Lisa (1813-1903) ansedel2.gif

Bisittaren 9, Torshälla (Södm)
Bergqvist, Emma Christina (1853-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berqvist, Anna Wilhelmina (1865-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bispebo kvarn, Sevalla (U)
Flodström, Wilhelmina (1818-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurbäcks bruk, Lungsund (Värm)
Boström, Karl Johan (1839-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Alfred (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Jakob Johan (1838-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hjerpe, Klas (1758-1805) ansedel2.gif

Bjurfors, Avesta (Dala)
Gustafsdotter, Stina (1815-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Anders Fredrik (1815-1892) ansedel2.gif
Holm, Anna Charlotta (1849-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Augusta Albertina (1857-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Johanna (1845-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Lars Petter (1853-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Maria Stina (1843-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Maria Brita (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ås, Anders Petter (1847-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ås, Christina Maria (1845-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ås, Johan (1816-) ansedel2.gif
Ås, Stina Maria (1849-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurfors, Västerfärnebo (Väsm)
Fredriksson, Erik Henning (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurnäs, Västra Skedvi (Väsm)
Björklund Persson, Karl Fredrik (1844-1898) ansedel2.gif
Björklund, Albin Amandus (1878-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif
Björklund, Amanda Maria (1868-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif
Björklund, Hulda Wilhelmina (1874-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif
Björklund, Karl Wilhelm (1871-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif
Björklund, Lovisa Carolina (1866-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif
Björklund, Viktor Leonard (1882-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif
Garman, Maria Lovisa (1844-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Anna Sofia (1867-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Per Gustaf (1862-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Löfdal, Gustaf (1824-1897) ansedel2.gif
Ryman, Karl Olof (1831-1869) ansedel2.gif

Bjurnäsfors, Västra Skedvi (Väsm)
Karlsson, Karl Gustaf (1872-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Carolina (1839-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ryman, Anna Carolina (1862-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ryman, Karl Olof (1831-1869) ansedel2.gif

Bjursjön, Gunnilbo (Väsm)
Andersdotter, Anna Lisa (1842-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Charlotta (1844-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Hedda (1851-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anders Gustaf (1865-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lovisa (1872-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Gustava Wilhelmina (1864-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Hedda Mathilda (1875-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Karl Johan (1884-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Per Johan (1836-1921) ansedel2.gif
Jansson Stockhaus, Anders (1812-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Johan (1829-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Karl Gustaf (1871-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsdotter, Brita Lisa (1815-1908) ansedel2.gif
Persson Dahlgren, Johan Erik (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurtjärn (Värm)
Andersson Hero, Hindrich (1692-1743) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Brita (1693-1769) ansedel2.gif
Ersson, Jon (1720-1773) ansedel2.gif
Henriksdotter Hero, Margaretha (1725-1774) ansedel2.gif
Hök, Greta () ansedel2.gif
Johansdotter, Stina (1730-) ansedel2.gif
Jonsson, Per (1723-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lekeberg Reinholdsson, Anders (1720-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lekeberg, Abraham (1724-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lekeberg, Nils (1715-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Mårtensson Dahlström, Anders (1705-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Brita (1731-1797) ansedel2.gif
Reinholdsdotter Lekberg, Annika Maria, Anna Maja (1711-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Reinholdsdotter Lekeberg, Margitha Margaretha (1727-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurvik, Bjurtjärn (Värm)
Karlsson, Jakob (1855-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjuråker (Häls)
Andersdotter Nordberg, Elisabet (1765-1830) ansedel2.gif
Andersdotter, Margareta (1725-1808) ansedel2.gif
Andersson, Per (1780-) ansedel2.gif
Backström, Anna Brita (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bergström, Hemming (1780-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bäckström, Daniel (1805-1889) ansedel2.gif
Dahlström, Elias (1766-1841) ansedel2.gif
Fägersten, Maria (1774-1830) ansedel2.gif
Henriksdotter, Margareta (1774-1849) ansedel2.gif
Isaksdotter, Greta (1796-1831) ansedel2.gif
Jakobsdotter, Brita (1792-1887) ansedel2.gif
Jansdotter Stockhaus, Christina (1734-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsdotter, Anna (1779-1875) ansedel2.gif
Meijer, Sigrid Catharina (1799-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nordin, Anders (1766-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nordin, Catharina (1768-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nordin, Daniel (1736-1797) ansedel2.gif
Nordin, Erik (1773-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nordin, Stina (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nordstedt, Anna Kajsa (1780-1855) ansedel2.gif
Olofsdotter, Elisabet (1720-1785) ansedel2.gif
Stockhaus, Anders (1775-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johan (1737-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Petter (1732-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjåsta, Bergsjö (Häls)
Abrahamsdotter, Lisa (1783-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1823-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjällersta, Hällby (Södm)
Eriksdotter, Wilhelmina (1864-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Karl August (1853-1920) ansedel2.gif

Bjällersta, Torshälla (Södm)
, Axel Ruben (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjällervik, Hassela (Häls)
Abrahamsdotter, Brita (1797-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsson Lönn, Abraham (1794-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif
Abrahamsson Lönn, Johan (1781-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Kerstin (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1823-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Hans (1813-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Per (1808-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Erik (1781-1852) ansedel2.gif
Persdotter Stockhaus, Christina (1786-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter Stockhaus, Lisa (1758-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Anna Stina (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjällsta, Indal (Mede)
Bergström, Christina Olivia (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Engström, Lars Wilhelm (1846-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjälverud, Lysvik (Värm)
Bredenberg, Johannes (1874-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjärsta, Nätra (Ånge)
Gustafsson Tell, Karl Richard (1874-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björbo Holan, Floda (Dala)
Jansson, Jan Petter (1843-1891) ansedel2.gif

Björkberg, Los (Häls)
Grell, Anna Lisa (1859-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif
Grell, Gustaf Adolf (1859-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif
Grell, Karl Axel (1853-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif
Grell, Per Olof (1829-1886) ansedel2.gif
Grell, Per Olof (1870-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif
Grell, Sofia Mathilda (1864-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Sara Elisabet (1825-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkberget, Söderbärke (Dala)
Andersdotter, Brita (1783-1847) ansedel2.gif
Andersson, Karl August (1872-) ansedel2.gif
Andersson, Petter Per (1753-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedberg, Anna Stina (1847-1901) ansedel2.gif
Hedberg, Lovisa Catharina (1855-1906) ansedel2.gif
Pettersson, Per August (1869-) ansedel2.gif

Björkbyn, Norberg (Väsm)
Helin, Hilda Josefina (1864-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björke, Hille (Gäst)
Englund, Karl Magnus Charles M (1876-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkeborns bruk, Karlskoga (Värm)
Johansdotter, Stina (1730-) ansedel2.gif

Björkhammarshult, Lindesberg (Väsm)
Ersson Hellström, Per (1825-1896) ansedel2.gif
Hellström, Greta Lisa (1829-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Per August (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkhult, Ransberg (Vägö)
Göthberg, Ulrika Wilhelmina (1845-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkhyttan, Hedemora (Dala)
Kihlström, Johan Axel (1862-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kihlström, Johan Axel (1871-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kihlström, Johan Peter (1826-1911) ansedel2.gif
Kihlström, Maria Charlotta (1855-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kihlström, Per Olof (1860-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkhyttan, Hedemora landsförs (Dala)
Larsdotter, Maria (1830-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Anders Ludvig (1876-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Lars (1832-1915) ansedel2.gif
Nilsson, Niklas (1805-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkhyttan, Lindesberg (Väsm)
Ahlstedt, Anders (1810-1855) ansedel2.gif

Björkhyttan, Lindesbergs landsförs (Väsm)
Eriksdotter, Augusta Charlotta (1865-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björklund, Lilla Malma (Södm)
Ramström, Agneta Charlotta (1857-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björksjön, Hjulsjö (Väsm)
Ramström, August Alarik (1867-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björksjönäs, Tåsjö (Ånge)
Björkquist, Jonas Erik (1845-) ansedel2.gif

Björksta (Väsm)
Eriksdotter, Anna Christina (1819-) ansedel2.gif
Lindholm, Carolina Josefina (1851-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Wäsman, Anders (1812-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björktjära, Bollnäs (Häls)
Meijer, Anna Elisabet (1829-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkå bruk, Överlännäs (Ånge)
Forslund, Johannes (1810-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Per (1805-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Petrus Petter (1811-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Palm, Jan (1780-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkö, Ramsberg (Väsm)
Stockhaus, Anna Stina (1798-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkön, Njurunda (Mede)
Nilsson, Nils (1815-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björn 1, Stora Tuna (Dala)
Eriksson, Erik (1848-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnberg, Uppsala domkyrkoförs (Uppl)
Björn, Hilda Augusta (1866-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnbo, Skinnskatteberg (Väsm)
Enoksdotter, Anna Stina (1856-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ivarsdotter, Elisabet Lisa (1733-1809) ansedel2.gif
Jansdotter, Anna (1825-1907) ansedel2.gif
Jansson Stockhaus, Enok (1830-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björndalen, Karlskoga (Värm)
Brogren, Lotta (1865-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björneberg, Östra Vingåker (Södm)
Holmberg, Christina Lovisa (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnehill(Lunger), Götlunda (Närk)
Björn, August Oskar (1857-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnerud, Frändefors (Dals)
Andersson, Lars Petter (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasdotter, Augusta (1848-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Anders Johan (1849-) ansedel2.gif

Björnhed, Fryksände (Värm)
Larsdotter, Lisa (1866-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnhyttan, Grangärde (Dala)
Jansdotter, Anna Stina (1844-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björntorp, Kolsva/Bro (Väsm)
Olsdotter, Stina Sofia (1840-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnåsen, Svärdsjö (Dala)
Ås, Johan (1816-) ansedel2.gif

Björsbo, Söderbärke (Dala)
Brusk, Christina Elisabet (1845-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif
Brusk, Jan Petter (1842-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björsjö, Grytnäs (Dala)
, Karl Daniel Guselius (1864-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Lisa (1789-1864) ansedel2.gif
Andersdotter, Stina (1808-) ansedel2.gif
Bernström Hansdotter, Anna (1786-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström Persson, Hans (1754-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Anna Elisabet (1792-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Christina (1799-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Erik (1762-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Erik (1795-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Maja Lisa (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Danielsson, Anders Johan (1856-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif
Danielsson, Anna Sofia (1859-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter Bernström, Susanna (1814-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Christina Stina (1765-1832) ansedel2.gif
Eriksdotter, Margareta (1801-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Stina (1778-1845) ansedel2.gif
Eriksson, Petter (1789-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Guselius, Daniel (1816-1897) ansedel2.gif
Guselius, Karl Gustaf (1869-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif
Guselius, Per Erik (1861-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansdotter, Stina (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsdotter, Anna Lisa (1814-1869) ansedel2.gif
Persdotter, Anna (1813-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Christina (1822-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Greta Lisa (1829-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Johanna (1831-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Kajsa (1819-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Kajsa Karin (1826-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Karin Catharina (1845-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Lisa (1759-1813) ansedel2.gif
Persdotter, Sofia (1833-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Stina (1773-1818) ansedel2.gif
Persson Svedberg, Petter (1816-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Westlund, Johan (1843-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Anders (1817-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Anders (1841-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Erik (1814-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Erik (1824-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per Erik (1848-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svedberg, Anna Stina (1856-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svedberg, Catharina (1838-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svedberg, Gustaf (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björsjö, Norrbärke (Dala)
Karlsson, Johan Axel (1879-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björsäter (Vägö)
Lund Jonsdotter, Stina (1789-) ansedel2.gif

Blacksta No.1, Kumla (Närk)
Rydberg, Karl Richard (1861-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blacksta, Gåsinge-Dillnäs (Södm)
Stockhaus, Carolina Wilhelmina (1841-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blaine, Fairview&Willow Island, Nebraska, USA
Sundström, Isak (1838-) ansedel2.gif

Bleckbruket, Tysslinge (Närk)
Göthberg Andersson, Nils (1710-1775) ansedel2.gif
Nilsson Bleckertz, Reinhold (1683-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Piper, Engelbrekt (1710-1782) ansedel2.gif
Piper, Karl Peter (1773-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif
Piper, Stina Kajsa (1772-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blecktornsgränd 2, Maria Magdalena (Uppl)
Rundqvist, Otto Ivan (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blexberg, Nora Bergsförs (Väsm)
Wikberg, Anna Lucia (1776-) ansedel2.gif

Blindhemmet, Solna (Uppl)
Andersdotter Hjelm, Emma Christina (1862-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blinäs, Karlskoga (Värm)
Andersdotter Gullberg, Kajsa Lisa (1814-1842) ansedel2.gif

Blixbo, Odensvi (Väsm)
Larsson, Lars Gustaf (1837-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blåns, Grängesberg (Dala)
Jansdotter, Emma (1857-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blåsut(Jordsäter), Högsäter (Dals)
Tolfsdotter, Brita Stina (1826-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blästa, Rogsta (Häls)
En Persson, Erik (1791-1875) ansedel2.gif
Eriksdotter, Greta (1816-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Stina (1823-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Per (1830-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter Stockhaus, Catharina (1794-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bo, Sköllersta (Närk)
Hammar, Hedvig Charlotta Hedda (1843-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boaryd, Västra Ryd (Östg)
Stockhaus, Gustaf Alfred (1833-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bockhammar, Gunnilbo (Väsm)
Andersdotter, Anna Catharina (1806-1871) ansedel2.gif
Andersdotter, Stina (1776-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson Spansk, Anders (1779-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Erik (1831-1876) ansedel2.gif
Andersson, Johanna Carolina (1830-1905) ansedel2.gif
Backström, Kajsa Lisa (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Alma Christina (1876-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Anders Adolf (1834-1894) ansedel2.gif
Berg, August Leonard (1878-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Augusta Christina (1864-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Erik Adolf (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Ernst Viktor (1874-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Gustaf Gunnar (1881-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Hulda Christina (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Johan Albert (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Karl Alrik (1871-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Per Edvard (1847-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström Persson, Hans (1754-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Christina (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Erik (1762-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Fredrik (1770-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Greta (1782-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Johan (1764-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Margaretha (1752-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Peter Petter (1759-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Susanna (1768-1772) ansedel2.gif ansedel2.gif
Björsell, Maria (1818-1889) ansedel2.gif
Brusk Andersdotter, Greta (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Brusk Jansson, Petter Per (1810-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Brusk Persson, Jan Johan (1782-1827) ansedel2.gif
Brusk, Anna (1785-1873) ansedel2.gif
Brusk, Erik (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Brusk, Maria (1787-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna Regina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Emma Christina (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Gustaf (1846-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Johan Petter (1830-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Karl August (1877-) ansedel2.gif
Eriksson, Robert (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Fallström, Anna Kajsa (1804-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Flodström, Emma Christina (1857-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif
Flodström, Fredrik August (1860-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif
Flodström, Hedda Charlotta (1853-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif
Flodström, Johan Fredrik (1825-1879) ansedel2.gif
Flodström, Sofia Wilhelmina (1858-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gevert, Anna (1806-1868) ansedel2.gif
Gevert, Gustaf (1818-1894) ansedel2.gif
Gevert, Johan Ludvig (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gevert, Karl Gustaf (1841-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar Danielsson, Daniel (1809-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar Danielsson, Erik (1748-1830) ansedel2.gif
Hammar Danielsson, Erik (1807-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar Eriksson, Erik (1806-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar Rydberg, Anna Stina (1837-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Anders (1792-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Anders (1822-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Anders Gustaf (1836-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Anna (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Anna Brita (1788-1817) ansedel2.gif
Hammar, Anna Kajsa (1816-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Anna Lisa (1805-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Anna Lisa (1817-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Anna Stina (1830-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Betty (1860-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Carolina Christina (1839-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Carolina Malvina (1846-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Christina Carolina (1849-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Christoffer (1797-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Daniel (1780-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Daniel (1788-1852) ansedel2.gif
Hammar, Daniel (1822-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Emma Lovisa (1853-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Emma Maria (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Emma Mathilda (1841-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Erik (1782-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Erik (1817-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Erik (1819-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Erik bernhard (1849-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Greta Stina (1812-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Greta Stina (1817-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Gustaf (1863-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Gustava Charlotta (1840-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Hedda Sofia (1835-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Jan Johan (1811-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Johan Axel (1847-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Johan Ludvig (1850-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Johan Petter (1823-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Johanna Catharina (1851-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Johanna Lena (1820-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Johanna Regina (1832-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Karl Erik (1832-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Karl Erik (1843-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Karl Gustaf (1855-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Karl Johan (1843-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Paulina Amalia (1857-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Per Adolf (1846-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Per August (1839-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Per Erik (1830-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Per Gustaf (1879-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Petter (1790-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Petter (1815-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Petter (1820-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Sara Catharina (1790-1869) ansedel2.gif
Hammar, Sara Johanna (1839-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Sara Lisa (1814-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Sara Lisa (1821-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Sofia Charlotta (1827-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Stina Lisa (1784-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Susanna (1787-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammarbom, Stina Lisa (1827-1875) ansedel2.gif
Hansson Bernström, Petter Albrekt Per (1725-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Holmberg, Peter (1778-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Brita (1791-1847) ansedel2.gif
Jansdotter, Hädda Greta (1840-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson Karlsson, Anna Sofia (1869-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Axel Walfrid Basilius (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Erik Axel (1862-) ansedel2.gif
Julin, Charlotta Christina (1835-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Medin, Brita Christina (1854-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nordin, Brita Catharina (1850-1937) ansedel2.gif
Norman, Lisa (1754-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson Brusk, Anders (1746-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson, Anna Lovisa (1859-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Christina Stina (1757-1813) ansedel2.gif
Persdotter, Eva Lisa Hedda Lisa (1844-1926) ansedel2.gif
Qvarnström, Karl Gustaf (1844-1922) ansedel2.gif
Qvarnström, Karl Leonard (1866-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramström, Anna Catharina (1880-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramström, Elin Maria (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramström, Ernst Henning (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramström, Eva Sofia (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramström, Per Erik (1849-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramström, Signe Emilia (1890-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramström, Viktoria Lovisa (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sandberg, Johan Petter (1814-1890) ansedel2.gif
Schenström, Anna Gustava (1846-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif
Schenström, Johan Erik (1821-1855) ansedel2.gif
Schenström, Karl Erik (1849-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog Jansson, Peter (1785-1859) ansedel2.gif
Skog Matsdotter, Brita Stina (1794-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Anders Gustaf (1836-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Anna Kajsa (1820-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Greta (1816-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Johan (1810-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Johanna (1830-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Karl Johan (1832-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Per Erik (1827-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Sara (1780-1837) ansedel2.gif
Skog, Sara Stina (1824-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Susanna (1814-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus Hansdotter, Susanna (1730-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Gerda (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Hedda Christina (1841-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Hedda Christina (1852-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Karl Erik (1824-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Karl Johan (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Klara (1849-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Per August (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Per Evald (1839-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Syl, Augusta Maria (1858-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif
Syl, Lars Wilhelm (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wahlström, Per Gustaf (1810-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallander, Johanna Carolina (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Warnick, Stina (1769-1831) ansedel2.gif
Westlund, Stina Kajsa (1821-1910) ansedel2.gif
Österberg, Per Erik (1832-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boda bruk, Enånger (Häls)
Beckius, Anna Lena (1806-) ansedel2.gif
Bergström, Johan Olof (1832-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bergström, Johannes (1803-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bergström, Lars Petter (1838-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Boqvist, Johan Erik (1843-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif
Boqvist, Olof (1815-1870) ansedel2.gif
Forslund, Anna Christina (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Jakob (1800-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsdotter, Christina (1806-) ansedel2.gif
Meijer, Anna Ulrika (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Brita Sofia (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Helena Erika (1845-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Per Daniel (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Per Erik (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Margta (1802-1866) ansedel2.gif
Olofsdotter, Märta Brita (1802-1874) ansedel2.gif
Persdotter Löf, Gölin Juliana (1793-1869) ansedel2.gif
Westling, Anna Brita (1834-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Brita Elisabet (1823-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Jakob (1787-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Johan (1811-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Johannes (1816-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Lars Gustaf (1839-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westling, Per Erik (1837-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boda, Enånger (Häls)
Boqvist, Olof (1815-1870) ansedel2.gif
Eriksson, Jonas (1811-1875) ansedel2.gif

Boda, Hedemora (Dala)
Persson, Per Erik (1848-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boda, Lillhärad (Väsm)
Eklöf, Edla Ulrika (1846-1915) ansedel2.gif
Lindqvist, Anders (1815-1858) ansedel2.gif
Lindqvist, Hilmar (1839-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindqvist, Karl August (1843-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif
Morberg, Greta (1810-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Boda, Norra Sandsjö (Smål)
Holm, Maria Alexandra (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boda, Torp (Dals)
Eriksdotter, Axelia (1867-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Ellen Debora (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Gerda Sofia (1892-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Gustaf Adolf (1895-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson, Johannes (1866-) ansedel2.gif

Boda, Västerfärnebo (Väsm)
Hansdotter Norgren, Stina (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansdotter, Anna (1821-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansson, Anders (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Helin, Amanda Charlotta (1867-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif
Liljeros, Karl Alexander (1867-1949) ansedel2.gif
Norgren Johansson Jansson Söderström, Johan (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Norgren, Greta (1797-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bodane, Högsäter (Dals)
Malm, Britta Maria (1871-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bodarna, By (Dala)
Wikström, Anders Gustaf (1838-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bofallet, Karlskoga (Värm)
Stockhaus, Klara Lovisa (1853-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Maria Ulrika (1855-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bofors bruk, Karlskoga (Värm)
Holmberg, Hedvig (1826-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson Strömberg, Karl (1852-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Karl Fredrik (1847-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Olaus (1847-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Anna (1869-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Arvid Julius (1871-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Emma Carolina (1872-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Johanna Lovisa (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bogården, Mofalla (Vägö)
Göthberg, Emilia Christina (1859-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bogärdet, Norberg (Väsm)
Andersdotter, Anna Brita (1819-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bohult, Karlskoga (Värm)
Wikberg, Anna Lucia (1776-) ansedel2.gif

Bolhyttan, Filipstad (Värm)
Jonsson, Nils (1730-) ansedel2.gif
Svensdotter, Kerstin Christina (1706-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bolhyttan, Färnebo (Värm)
Bengtsson, Sven () ansedel2.gif
Nilsdotter, Kerstin () ansedel2.gif
Svensdotter, Kerstin Christina (1706-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bolinska byggningen, Mellösa (Södm)
Andersdotter, Stina Lotta (1832-1916) ansedel2.gif

Bolkas(Hene), Högsäter (Dals)
Olofsdotter, Lisa (1785-1844) ansedel2.gif

Bollnäs (Häls)
Fridström, Petronella Fredrika (1834-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Jakob Alfred (1861-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellström, Johan Erik (1822-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Anna (1822-1900) ansedel2.gif
Qvist, Christina Ulrika (1835-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Scherp, Johanna Maria (1829-1929) ansedel2.gif

Bollsjö, Folkärna (Dala)
Karlsson, Karl Johan (1848-1900) ansedel2.gif
Persdotter, Sofia (1833-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bolunda, Kolbäck (Väsm)
Andersdotter, Johanna (1830-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bommarsbo, Norrbärke (Dala)
Andersson, Lars Fredrik (1862-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Per Johan (1861-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedlund, Johanna Sofia (1851-1892) ansedel2.gif
Jakobsson Buller, Anders Gustaf (1832-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsdotter, Johanna (1834-1897) ansedel2.gif

Bondarvet, Folkärna (Dala)
Eriksson, Edvin Gunnar (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1866-1923) ansedel2.gif
Jansdoter, Anna Stina (1835-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Karl Oskar (1878-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lärka, Petter (1800-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Wäsman, Anders (1812-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Westman, Petrus Per (1793-1850) ansedel2.gif
Åkerlund, Anna Srina (1846-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bondegatan 48, Katarina (Uppl)
Ramström, Karl Mathias (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bondfallet, Västervåla (Väsm)
Söderberg, August Reinhold (1859-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bonäs, Frykerud (Värm)
Magnusdotter, Betty (1852-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Boo, Lidingö (Uppl)
Pettersson, Christina Augusta (1864-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borfona, Fellingsbro (Väsm)
Wieweg, Johan Adolf (1863-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borg, Norrala (Häls)
Persdotter, Helena (1808-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Johan (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Jonas (1806-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Vadsten Hedqvist Jonsson, Per (1778-1817) ansedel2.gif
Westling Johansdotter, Maria (1774-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgarhyttan, Garpenberg (Dala)
, Johan Emil (1880-1882) ansedel2.gif
Boholm, Jan Erik (1817-1884) ansedel2.gif
Jansson, Karl Erik (1858-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgerskapets änkhus (Uppl)
Skagerberg, Klara Lovisa (1834-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgfors nedre, Skinnskatteberg (Väsm)
Runberg, Johanna Lovisa (1853-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Klara (1849-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgfors, Skinnskatteberg (Väsm)
Berg, Johan Axel (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bergström, Anna (1821-1893) ansedel2.gif
Hansson Buss, Hans (1711-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jernström, Catharina Wilhelmina (1842-) ansedel2.gif
Olofsdotter, Catharina (1807-)
Persson, Peter Erik (1807-1884) ansedel2.gif
Rundberg, Anna Carolina (1864-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Anna Lovisa (1863-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Anna Maria (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Oskar (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Johan (1827-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Per Viktor (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Klara (1849-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svan, Anders Gustaf (1867-1938) ansedel2.gif
Wahlström, Johanna Sofia (1808-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Åkerström, Karl Johan (1808-1881) ansedel2.gif

Borgmästarebruket, Håby (Bohu)
Andersson, Peter (1810-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammargren Petersdotter, Paulina Augusta (1852-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammargren, Amanda Sofia (1850-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsdotter, Sofia (1811-1897) ansedel2.gif
Persdotter, Laura Cecilia (1855-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersdotter Hammargren, Ida Christina (1858-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson Hammargren, August (1836-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Edvard (1840-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Emelie (1845-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Gustaf Fridolin (1842-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif
Petersson, Karl Heribert (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Pettersson, Olivia Mathilda (1848-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgsjö (Mede)
Bergström, Fredrik August (1841-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wärme, Johanna (1847-1893) ansedel2.gif

Borgvik (Värm)
Schönning, Karl Ivar (1878-) ansedel2.gif
Zetterqvist, Christina (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgåsen, Säfsnäs (Dala)
Eriksson, Erik (1862-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borlänge kbfd (W) Hagakyrkan
Ahlqvist, Anna Augusta (1868-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ahlqvist, Per August (1874-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Klara Carolina (1870-1958) ansedel2.gif
Hagberg, Hanna Josefina (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Albin (1864-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Anna (1845-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Augusta Olivia (1867-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter Johansson, Anna Sofia (1850-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jernström, Gunnar Emanuel (1900-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsdotter, Albertina Wilhelmina (1869-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Anders Ludvig (1876-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif
Magnusson, Albin (1869-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif
Magnusson, Johannes (1867-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson, Lars (1855-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skagerberg, Augusta (1879-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Frans Johan (1877-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Lotta (1839-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Wilhelm (1866-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif
Spännare, Per Johan (1836-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif
Urell, Karl Filip (1869-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ågren Jernström, Johan (1870-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ågren, Einar Valdemar (1895-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ågren, Elsa Elisabet (1898-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ågren, Ester Theresia (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ågren, Gunborg Elvira (1902-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ågren, Hulda Viktoria Carolina (1890-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borlänge, Borlänge kbfd (Dala)
Hjerpe, Lars Wilhelm (1846-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter Johansson, Anna Sofia (1850-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Johan Erik (1861-1939) ansedel2.gif
Karlsdotter Karlsson, Emma Christina (1865-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borlänge, Stora Tuna (Dala)
Andersdotter, Beda Christina (1860-) ansedel2.gif
Belin, Lars Johan (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Belin, Oskar Emanuel (1887-) ansedel2.gif
Belin, Sofia Elisabet (1890-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Brandt, Ellen Regina (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Fredrika Elisabet (1866-) ansedel2.gif
Jansdotter Johansson, Anna Sofia (1850-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindgren, Karl Erik (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindgren, Karl herman (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindgren, Lydia Carolina (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Born, By (Dala)
Eriksdotter, Anna (1832-1908) ansedel2.gif
Wikström, Anders Gustaf (1838-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Johanna Maria (1859-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Born, Husby kbfd (Dala)
Hansdotter, Catharina (1761-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Born, Nora Bergsförs (Väsm)
Hellqvist, Anders (1796-1872) ansedel2.gif
Hellqvist, Anders (1827-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellqvist, Anna Maria (1823-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellqvist, Carolina (1830-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellqvist, Karl (1842-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellqvist, Lars Erik (1825-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellqvist, Lovisa (1835-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hellqvist, Per Gustaf (1821-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Brita Maja (1802-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Born, Rättvik (Dala)
Jansdotter Hybbert, Anna (1823-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Mats (1821-1896) ansedel2.gif
Matsdotter, Jenny Amanda (1859-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsdotter, Johanna Gustava (1854-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsson Nyberg, Mats (1862-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsson, Fredrik (1865-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsson, Gustaf (1857-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsson, Karl (1851-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsson, Lars (1846-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nyberg Matsson, Olof (1843-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Born, Stjärnsund (Dala)
Brandt Eriksson, Anders (1801-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borås Gustav Adolf
Björkstedt, Karl Magnus (1820-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bosjö, Garpenberg (Dala)
Andersdotter, Anna Greta (1809-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Sara Stina (1807-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Anders (1782-1846) ansedel2.gif
Bernström, Anna Christina (1787-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Anders (1813-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Anna Sofia (1845-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bosjöfallet, Rämmen (Värm)
Christoffersdotter Björn, Maria (1838-1892) ansedel2.gif

Bosta, Gnarp (Häls)
Bolin, Olof (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Brita Kajsa (1850-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Margareta (1846-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Kerstin (1841-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Maja Stina (1835-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Maja Stina (1836-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsson, Johan Olof (1809-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Margareta (1805-1888) ansedel2.gif
Wedin Johansson, Johan (1844-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wedin, Maja Stina (1836-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boston, Suffolk county, Massachusetts, USA
Sundström, Isak (1838-) ansedel2.gif
Westling, Ulrika Juliana Levia (1838-(..1900)) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Botbenning, Garpenberg (Dala)
Eriksdotter, Stina Kajsa (1825-1907) ansedel2.gif

Botilsäter (Värm)
Andersson, Anders (1775-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Jöns (1700?-1759) ansedel2.gif
Jönsson, Anders (1730-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsdotter, Catharina (1785-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Maria (1738-1822) ansedel2.gif
Olofsdotter, Brita (1708?-1774) ansedel2.gif
Svensdotter, Marit (1735-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Botkyrka (Södm)
Karlsson, Axel Edvard (1875-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindberg, Gustaf Adolf (1878-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Carolina (1819-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boulevard 11, Helsingfors, Finland
Hagberg, Charlotta Mathilda (1856-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovalla(Lisjö), Munktorp (Väsm)
Jansson, Anders Gustaf (1835-1920) ansedel2.gif

Bovallen, Hed (Väsm)
Olofsdotter, Sara (1784-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovallen, Skinnskatteberg (Väsm)
Blomfeldt, Anna Stina (1833-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif
Blomfeldt, Erik (1813-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Pettersson, Anna Lovisa (1861-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wellamsson, Frans () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovallstorp, Hed (Väsm)
Hedlund, Karl Fredrik (1847-1931) ansedel2.gif
Stockhaus, Anna Lovisa (1859-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovik, Grythyttan (Väsm)
Andersson, Anders (1807-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boxholm, Ekeby
Piper, Gabriel (1759-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Boängen, Haraker (Väsm)
Jakobsson, Karl Gustaf (1831-1869) ansedel2.gif
Karlsson, Johan Viktor (1866-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Carolina (1828-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brahe gård, Skinnskatteberg (Väsm)
Andersson, Emma Christina (1851-1907) ansedel2.gif
Eklund, Ernst Waldemar (1889-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eklund, Eva Carolina (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eklund, Per Edvard (1850-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brahegatan 16, Hedvig Eleonora (Uppl)
Wedholm, Emma Elisabet (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brahegatan 27, Hedvig Eleonora (Uppl)
Murelius, Josefina (1852-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brandalslund, Ytterjärna (Södm)
Forsblom, Klas Ferdinand (1853-) ansedel2.gif
Larsson, Maria Lovisa (1844-1904) ansedel2.gif
Wallander, Alma Charlotta (1878-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallander, Anna Maria (1875-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallander, Ernst Ludvig (1885-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallander, Gustaf Johan (1846-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallander, Ingrid Catharina (1883-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallander, Johan Fredrik (1874-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallander, Karl Gustaf (1872-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallander, Klara Elisabet (1889-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wallander, Per Viktor (1881-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brandbo, Västanfors (Väsm)
Barkström, Karl Johan (1841-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Anna (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Johan (1845-1923) ansedel2.gif
Eriksson, Johan Alfred (1880-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansdotter, Anna Stina (1798-1878) ansedel2.gif
Jansdotter, Wilhelmina (1841-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jernström Stockhaus, Wilhelm (1825-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jernström, Petrus (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jernström, Susanna (1770-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Anna Lisa (1802-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Anna Stina (1828-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Brita Kajsa (1796-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Johanna Sofia (1834-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1768-1844) ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1799-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Wilhelm (1825-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brandsta, Odensvi (Väsm)
Hero, Henrik Hindrich (1661-1704) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Elin Amalia (1887-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Johan Axel (1889-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Per Johan (1852-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Hedda Carolina (1856-1929) ansedel2.gif

Bransjötorp, Grythyttan (Väsm)
Eriksdotter, Catharina (1785-1861) ansedel2.gif

Brattfallshöjden, Säfsnäs (Dala)
Karlsdotter, Anna (1815-1837) ansedel2.gif
Larsson, Erik (1777-1849) ansedel2.gif
Larsson, Lars (1797-1880) ansedel2.gif
Larsson, Sven (1781-1838) ansedel2.gif

Brattfors bruk, Brattfors (Värm)
Edgren, Karl (1774-1826) ansedel2.gif
Lindberg, Karl Fredrik (1858-) ansedel2.gif

Brattfors, Garpenberg (Dala)
Elfström, Gustaf Ivar (1873-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif
Elfström, Ida Maria (1875-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif
Elfström, Per Gustaf (1850-1936) ansedel2.gif
Forslund, Lars Erik (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Sofia Maria (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Stina (1815-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Anders Fredrik (1815-1892) ansedel2.gif
Holm, Anna Charlotta (1849-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Augusta Albertina (1857-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Johanna (1845-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holm, Lars Petter (1853-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Carolina (1834-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Anna Ulrika (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Meijer, Per Erik (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Rundberg, Karl Albert (1861-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Catharina (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Lars Johan (1858-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Per Alfred (1858-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif
Öhman Eriksson, Johanna Maria (1853-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattfors, Karlsdal (Värm)
Andersson, Erik (1778-1830) ansedel2.gif
Andersson, Olof (1794-1860) ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna (1813-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Brita Maja (1809-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Lena Kajsa (1823-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Anna Lovisa (1859-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1821-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Catharina (1798-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Anna (1791-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Anna Lena (1838-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Anders Gustaf (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Erik (1830-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Johan (1828-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Karl (1835-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattfors, Ockelbo (Gäst)
Öhman, Erik Wilhelm (1844-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattholmen, Alingsås (Vägö)
Allard, Gustaf Adolf (1865-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattås, Härnösands domkyrkoförs (Ånge)
Morberg, Lovisa Carolina (1846-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredablick, Danderyd (Uppl)
Urell, Maria Lovisa (1874-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredbyn, Njurunda (Mede)
Jansdotter, Anna Margareta (1805-1868) ansedel2.gif

Bredsjö gård, Hjulsjö (Väsm)
Stockhaus, Anna Greta (1791-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredsjö, Hjulsjö (Väsm)
Andersdotter, Maja Stina (1825-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif
Berg, Maria (1786-1866) ansedel2.gif
Bogren, Jan Fredrik (1827-1905) ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lena (1816-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Brita Stina (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Carolina (1829-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Jan Petter (1822-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Johanna (1824-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Karl Gustaf (1836-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Lars Erik (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Maja Lisa (1819-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Petter (1788-1863) ansedel2.gif
Forsberg, Sara Lotta (1832-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Erik (1804-) ansedel2.gif
Stockhaus, Anna Greta (1791-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Jan (1789-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Maja Lovisa (1823-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredsjöfallet, Säfsnäs (Dala)
Larsdotter, Stina (1814-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bredsta, Överjärna (Södm)
Norman, Hilda Charlotta (1846-1909) ansedel2.gif
Norman, Stina Lisa (1820-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ålund, Anders (1825-1878) ansedel2.gif

Brene, Råggärd (Dals)
Andersson, Johannes (1836-) ansedel2.gif
Johanesson, Alfred (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johanesson, Karl Edvin (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johannesdotter, Augusta (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johannesdotter, Johanna Fredrika (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Brita Stina (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bresjön, Malung (Dala)
Jansdotter, Anna Lisa (1849-1924) ansedel2.gif

Brevik, Kroppa (Värm)
Persdotter, Margaretha (1721-1789) ansedel2.gif

Brickegården, Karlskoga (Värm)
Eriksson, Per Theodor (1872-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brindåsen, Järna kbfd (Dala)
Olsdotter, Albertina (1866-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro (Uppl)
Almgren, Anna Greta (1764-) ansedel2.gif
Norman, Karl Gustaf (1858-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro (Värm)
Andersson Borg, Johannes (1842-1913) ansedel2.gif
Andersson, Olof (1756-1760) ansedel2.gif ansedel2.gif
Borg, Axel (1874-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif
Borg, Wilhelm (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Christoffersdotter, Margaretha (1727-1805) ansedel2.gif
Gustafsson, Nils (1744-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Olof (1751-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter Jeansdotter, Maria (1699-1772) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter Johansdotter, Margaretha (1783-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Anna (1754-1810) ansedel2.gif
Jeansdotter, Ingeborg (1754-) ansedel2.gif
Magnusdotter Borg, Anna Kajsa Margaretha Maja (1834-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Maria (1722-) ansedel2.gif
Olofsdotter, Maria (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Jan Jean (1721-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Jan Johannes Johan (1778-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Simon (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson, Jan Gustaf (1833-1861) ansedel2.gif
Persson, Olof (1693-1760) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Hedemora (Dala)
Tornberg, Anders Gustaf (1819-1894) ansedel2.gif

Bro, Ovanåker (Häls)
Larsson, Per Johan (1854-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Stora Tuna (Dala)
Helin, Hilda Josefina (1864-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Liljeros, Karl Alexander (1867-1949) ansedel2.gif

Brobacka, Vassända-Naglum (Vägö)
Johansson, Ida Mathilda (1860-1935) ansedel2.gif

Brobo, Gunnilbo (Väsm)
Persdotter, Eva Lisa Hedda Lisa (1844-1926) ansedel2.gif

Broby, Torpa (Södm)
Forsman, Jan Erik (1844-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broby, Österunda (Uppl)
Gefwert, Lena (1747-1809) ansedel2.gif

Broddbo, Sala landsförs (Väsm)
Eriksdotter, Christina Stina (1765-1832) ansedel2.gif
Hansdotter, Stina (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brohammar, Ramnäs (Väsm)
Hammar, Anna Brita (1788-1817) ansedel2.gif
Hammar, Sara Catharina (1790-1869) ansedel2.gif
Hammarström, Sara Kajsa (1814-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brohemmet, Kolsva/Bro (Väsm)
Karlsson, Anders Fredrik (1874-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brokind
Nordström, Karl Johan (1866-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bromansgatan, Västerås domkyrkoförs (Väsm)
Eriksson, Gustaf Mauritz (1892-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bromma, Motala (Östg)
Åberg, Edit Gunhild Wilhelimna (1860-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bromsten, Spånga (Uppl)
Karlsson, Jan Erik (1869-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif
Rundberg, Eva Juliana (1858-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brooklyn sjukhus, New York county, New York, USA
Larsson Nord, Nils (1835-1880) ansedel2.gif

Brostugan, Gåsinge-Dillnäs (Södm)
Lindström, Anna Maria (1808-1874) ansedel2.gif
Stockhaus, Anna Christina (1847-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Carolina Wilhelmina (1841-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Erik Alfred (1854-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Fredrika Albertina (1850-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johanna Charlotta (1844-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Lovisa Ulrika (1839-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Peter (1807-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brosäter, Bro (Värm)
Jansdotter, Ingrid (1763-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Lars (1760-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Per (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brovallen, Söderbärke (Dala)
Matsdotter, Karin Catharina Kajsa (1754-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bruket, Borgvik (Värm)
Christoffersdotter Björn, Maria (1838-1892) ansedel2.gif
Schönning, Karl Ivar (1878-) ansedel2.gif
Schönning, Selma Maria (1898-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Anna (1869-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Arvid Julius (1871-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Christina (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Emma Carolina (1872-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Johanna Lovisa (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Karl Johan (1860-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Per Johan (1836-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Zetterqvist, Wilhelm (1864-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bruket, Högbo, Sandviken (Gäst)
Forslund, Anna Christina (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Brita Lovisa (1837-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Bror Per Gustaf (1834-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Inga Maria (1832-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Jakob (1800-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Johan Jakob (1828-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Jonas (1819-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Karl Fredrik (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forslund, Lars Erik (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsdotter, Christina (1806-) ansedel2.gif
Malmqvist, Catharina Maria Elisabet (1858-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif
Malmqvist, Charlotta Christina (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Malmqvist, Karl Johan (1864-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Greta Lisa (1836-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunna, Hedemora (Dala)
Berglund, Johan (1852-) ansedel2.gif
Särnström, Per Erik (1827-1901) ansedel2.gif

Brunna, Vänge (Uppl)
Ramström, Hilda Gustava (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunneby (Östg)
Hero, Jakob (1656-1710) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsdotter, Anna () ansedel2.gif

Brunnsjögatan 26, Hedemora (Dala)
Elfström, Erik Otto (1890-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunnsnäs, Ingarö (Uppl)
Holmgren, Lisa Rebecka (1838-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunshyttan, Grythyttan (Väsm)
Nilsdotter, Hedda Stina (1814-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunsjötorp, Grythyttan (Väsm)
Cramer, Ulrika Charlotta (1782-1857) ansedel2.gif
Lönn Andersson, Karl (1822-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brusala, Aspeboda (Dala)
Olsson, Lars (1855-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryggan(Karlsdal), Karlsdal (Värm)
Gustafsdotter, Catharina (1798-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Sara Stina (1834-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bryggaretorp, Eskiltuna Fors&Kloster
Fredriksson, Anders Gustaf (1846-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson Stockhaus, Johan (1839-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Berta Augusta (1872-1940) ansedel2.gif
Johansson, Olga Maria (1882-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsdotter, Ida (1849-1901) ansedel2.gif
Lejon, Hedda Erika (1851-1927) ansedel2.gif

Bryggtjärn(Norafors), Sättna (Mede)
Bergström, Johannes (1836-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brynäs, Gävle Staffan (Gäst)
Andersson Borg, Johannes (1842-1913) ansedel2.gif
Magnusdotter Borg, Anna Kajsa Margaretha Maja (1834-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brynäsgatan 34, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Ingegärd Ebba (1925-1994) ansedel2.gif

Brådde, Gävle Staffan (Gäst)
Ögren, Fredrika (1840-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bråfors, Norberg (Väsm)
Andersdotter, Anna Mathilda (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson Sköldberg, August (1861-) ansedel2.gif
Löfdahl, Stina Lisa (1805-1888) ansedel2.gif
Persdotter, Anna Stina (1820-) ansedel2.gif
Sköldberg, Leonard (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sköldberg, Signe (1889-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Susanna Elisabet (1821-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bråsäter, Högsäter (Dals)
Andersson, Anders Petter (1866-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif
Dalgren, Carl (1870-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Brita (1811-(..1841)) ansedel2.gif

Bråten, Hed (Väsm)
Henriksdotter, Christina (1787-1808) ansedel2.gif
Larsdotter, Sara Christina (1808-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Christina Catharina (1780-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Helena (1777-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Sara (1784-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Sara Stina (1775-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Erik (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Johan (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Lars (1769-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1738-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsdotter, Christina Augusta (1864-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsdotter, Johanna Carolina (1856-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Sara (1740-1804) ansedel2.gif
Persson, Olof (1706-1773) ansedel2.gif
Stockhaus, Hilma Ulrika (1864-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bråten, Karlskoga (Värm)
Andersson, Erik (1778-1830) ansedel2.gif
Andersson, Gustaf (1814-1887) ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna (1813-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Brita Maja (1809-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Lena Kajsa (1823-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1821-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hybbert, Anna (1791-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Nils (1804-1834) ansedel2.gif

Bråten, Söderbärke (Dala)
Hemmingsson, Nils (1691-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Anna (1721-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Brita (1746-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Karin (1704-1764) ansedel2.gif
Nilsdotter, Margaretha (1729-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Hemming (1726-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Nils (1731-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Per (1724-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Susanna (1688-1745) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bråten, Ödeborg (Dals)
Johannesson, Bror Hallsten (1854-1929) ansedel2.gif

Bräckan, Frändefors (Dals)
Olsson, Augusta (1857-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Strid, Emilia Carolina (1880-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bräcke, Bräcke (Jämt)
Boqvist, Johan Erik (1843-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bräcke, Svarteborg (Bohu)
Andersdotter, Anna Britta (1861-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännerigatan 14, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Brandt Lundqvist, Emma Charlotta (1881-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lundqvist Olsson, Helga Charlotta (1901-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lundqvist, Karl Oskar (1877-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bränninge bruk, Tveta (Södm)
Lindström, Anna Maria (1808-1874) ansedel2.gif
Moberg, Emma Christina (1852-1932) ansedel2.gif
Olander, Karl Herman (1873-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Anna Ingeborg (1879-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Erik Alfred (1854-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Fredrika Albertina (1850-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johanna Charlotta (1844-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Johanna Maria (1881-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Lovisa Ulrika (1839-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Peter (1807-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrka (Södm)
Berglund, Per Adolf (1874-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Elsa Maria (1883-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Johan Axel (1847-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindberg, Gustaf Adolf (1878-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ramström, Signe Emilia (1890-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrkogatan 105, Maria Magdalena (Uppl)
Pettersson, Augusta Wilhelmina (1864-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrkogatan 128, Maria Magdalena (Uppl)
Pettersson, Augusta Wilhelmina (1864-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrkogatan 137, Maria Magdalena (Uppl)
Pettersson, Augusta Wilhelmina (1864-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrkogatan 145, Maria Magdalena (Uppl)
Pettersson, Augusta Wilhelmina (1864-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrkogatan 177, Maria Magdalena (Uppl)
Rundqvist, Otto Ivan (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrkogatan 94, Maria Magdalena (Uppl)
Norman, Hilda Charlotta (1846-1909) ansedel2.gif

Brännsved, Norrbo (Häls)
Nordin, Greta Lisa (1831-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bubbarsbo, Hed (Väsm)
Pettersson, Anna Lovisa (1870-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Buckarby, Nora (Väsm)
Skoglöf Lundqvist, Emma Kristina (1898-) ansedel2.gif

Buffalo Ward 4, Buffalo, Erie, New York, USA
Brandt Olson, Edla Erika (1864-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson Newlander, Gertrud Elisabet Elisabet (1892-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson Olson, Sven Magnus Samuel M Sam (1859-1948) ansedel2.gif

Buffalo, Erie, New York, USA
Olsson Erikson, Elna Teresia Elenor (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson Olson, Sven Magnus Samuel M Sam (1859-1948) ansedel2.gif

Bultbo, Stora Skedvi (Dala)
Eriksdotter Norgren, Anna Margreta (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson Norgren, Erik (1797-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson Norgren, Johan (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Norgren, Anna (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bunsta, Njurunda (Mede)
Jonsdotter, Anna Lena (1831-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsdotter, Ingrid Greta (1845-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Burängsberget, Nås (Dala)
Larsson, Emma (1873-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif

Busjön, Söderbärke (Dala)
Brusk, Anna Lisa (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Buska, By (Dala)
Eklund, Anna Lovisa (1875-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Wilhelmina (1872-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Buskbo Granliden(Nås), Hedemora landsförs (Dala)
Eriksson, Johan Fredrik (1867-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Buskbo, Garpenberg (Dala)
Andersson, Gustaf (1795-1837) ansedel2.gif
Bernström Persson, Hans (1754-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Maja Lisa (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Christina Stina (1765-1832) ansedel2.gif
Gustafsdotter, Anna Maja (1819-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Greta Elisabet (1822-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Gustava (1834-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Johanna (1824-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Sofia (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsdotter, Stina (1815-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Anders (1817-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Gustaf (1822-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gustafsson, Johan (1828-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Per Erik (1822-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bussbyn, Gunnilbo (Väsm)
Jansson, Anders (1837-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Busta, Odensvi (Väsm)
Lindholm, Jan Erik (1812-1886) ansedel2.gif
Lindholm, Johan Gustaf (1840-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog, Brita Stina (1814-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

By (Dala)
Andersdotter, Klara (1814-1894) ansedel2.gif
Andersdotter, Stina Kajsa (1846-) ansedel2.gif
Belin Tille, Karl Gustaf (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Belin, Per Gustaf (1824-1900) ansedel2.gif
Bernström, Brita Sofia (1824-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Johanna Fredrika (1814-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bernström, Karl Erik (1808-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bredenberg, Lars Gustaf (1854-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bäckström, Maria Cathrina (1877-1962) ansedel2.gif
Dandanell, Margareta (1843-) ansedel2.gif
Ek, Anders (1837-1924) ansedel2.gif
Ek, Wilhelmina (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Elfström, Helena Fredrika (1857-) ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna (1832-1908) ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna Greta (1838-1908) ansedel2.gif
Eriksdotter, Stina (1736-) ansedel2.gif
Gabrielsdotter, Greta (1827-1914) ansedel2.gif
Gallen Eriksson, Jakob (1815-1845) ansedel2.gif
Gustafsdotter, Greta Elisabet (1822-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Herou, Stina (1782-1828) ansedel2.gif
Hjerpe, Anders (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Holmberg, Peter (1778-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Stina (1829-1913) ansedel2.gif
Norgren, Christina Elisabet (1872-1943) ansedel2.gif
Persson, Jan (1782-1857) ansedel2.gif
Pettersson, Karl (1827-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Risberg, Jan Petter (1809-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Risberg, Johan Erik (1834-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Rosell, Greta (1809-1896) ansedel2.gif
Sjögren, Anders (1855-) ansedel2.gif
Skoglund, Gustaf (1872-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ståhl, Simon (1864-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Tångring, Johanna (1856-) ansedel2.gif
Wikström, Anders Gustaf (1838-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Anna Stina (1826-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Greta Lisa (1836-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Johanna Cathrina (1834-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Karl (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Lars Fredrik (1832-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Per Erik (1822-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif
Öhman, Anders (1817-1878) ansedel2.gif
Öhman, Erik (1822-1882) ansedel2.gif

By (Värm)
Jansdotter, Anna (1754-1810) ansedel2.gif

By sjukstuga, By (Dala)
Jansdotter, Carolina Albertina (1848-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

By, Godegård (Östg)
Hero, Lambert (1658?-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif

By, Norrbärke (Dala)
Danielsson, Anna Charlotta (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Danielsson, Hilda Sofia (1880-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Danielsson, Ida Maria (1878-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Danielsson, Knut Gottfrid (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Danielsson, Leonard (1850-) ansedel2.gif
Danielsson, Lydia Viktoria (1882-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson Berg, Erik (1827-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Maria Sofia (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Johanna Axelina (1879-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ståhl, Anna Lovisa (1855-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ståhl, Maria Charlotta (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Byggestad, Gunnarskog (Värm)
Jansdotter, Emma (1851-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Byggmästaren 6, Norrbärke (Dala)
Lövgren Eriksson, Karl Erik (1872-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Byggmästargatan 14, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Lundqvist, Karl Vilhelm Alrik (1904-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bygården Mellanskog, Halna (Vägö)
Kanon, Carolina (1845-) ansedel2.gif

Byjordsgatan 5, Köping (Väsm)
Gill, Karl Konrad (1883-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif

Byn, Gnarp (Häls)
Johansdotter, Kerstin (1841-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Margareta (1805-1888) ansedel2.gif

Byn, Hässjö (Mede)
Backström, Anna Kajsa (1829-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bergström, Johannes (1851-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bergström, Karl Johan (1829-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Byn, Skön (Mede)
Holm, Anna Charlotta (1849-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif
Morberg, Karl Johan (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Byn, Sättna (Mede)
Bergström, Jon Olof (1858-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bergström, Jonas Magnus (1827-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Månsdotter, Sara (1793-1876) ansedel2.gif
Tjernqvist, Catharina Margareta (1834-1880) ansedel2.gif

Bynsberg, Bro (Värm)
Magnusdotter, Maja Greta (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bysala norra, Hed (Väsm)
Lindholm, Otto Gottfrid (1868-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Klara Augusta (1868-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bysala, Hed (Väsm)
Andersdotter, Brita (1759-1806) ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna (1759-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Christina (1774-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Sara (1770-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Anders (1767-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1763-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Olof (1761-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Olof (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Henriksson, Lars (1737-1806) ansedel2.gif
Henriksson, Lars (1795-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Brita (1737-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Anna (1793-1868) ansedel2.gif
Larsdotter, Catharina (1761-1763) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Catharina (1803-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Henrik (1767-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Henrik (1769-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Johan (1776-1776) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1764-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1773-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1805-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1810-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Per Erik (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Anna (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Augusta (1865-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Catharina (1775-1845) ansedel2.gif
Olofsdotter, Christina Catharina (1780-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Helena Lena (1740-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Kerstin (1735-1802) ansedel2.gif
Olofsdotter, Maria (1865-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Maria Sofia (1856-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Sara (1735-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Susanna (1730-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Erik (1728-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Erik (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Johan (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Lars (1769-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1734-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1738-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Per (1732-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Petter Per (1763-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson, Anna Lovisa (1859-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Sara (1740-1804) ansedel2.gif
Persson, Olof (1706-1773) ansedel2.gif
Persson, Per Erik (1838-1881) ansedel2.gif
Pettersson, Christina Augusta (1864-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus Eriksdotter, Sara (1701-1776) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bysta gård, Asker (Närk)
Berg, Johanna Malvina (1852-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bysta, Brevens bruk (Närk)
Berg, Johanna Malvina (1852-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bågen 2, Lindesbergs stadsförs (Väsm)
Särnström, Per Gustaf (1854-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Båglan
Lindholm, Anna Sofia (1851-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bångbro, Ljusnarsberg (Väsm)
Särnström, Per Gustaf (1854-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bånghammar, Ljusnarsberg (Väsm)
Berg, Maria (1786-1866) ansedel2.gif
Forsberg, Lars Erik (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Rosendal, Anders August (1837-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bårestad, Skinnskatteberg (Väsm)
Stockhaus, Elin Laurentia (1881-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, Hed (Väsm)
Andersson, Elias (1677-1740) ansedel2.gif
Nilsdotter, Kerstin Christina (1689-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, Karlskoga (Värm)
Eriksdotter, Anna Maria (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Stina Karin (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1821-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1848-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsdotter, Maria (1820-) ansedel2.gif

Bäck, Valbo (Gäst)
Brandt, Anders Reinhold Andrew Reinholt (1867-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäck, Vintrosa (Närk)
Hjerpe, Maria Charlotta (1853-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckan, Ljusdal (Häls)
Qvist, Nils Johan (1846-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif
Qvist, Sara Margareta (1831-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckbo, Västerås domkyrkoförs (Väsm)
Olsson, Lars (1829-1897) ansedel2.gif

Bäckebol, Gunnarsnäs (Dals)
Andersson, Hulda Maria (1884-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckefors, Bäcke (Dals)
Adamsson, Johannes (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckegruvan, Skinnskatteberg (Väsm)
Karlsson, Elvira Mathilda (1888-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckelidstorp, Alster (Värm)
Andersson, Olof (1832-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcketorp, Karlskoga (Värm)
Nilsdotter, Wilhelmina (1859-) ansedel2.gif

Bäckhammar(Ramnäs bruk), Ramnäs (Väsm)
Hammarström, Anders (1777-1852) ansedel2.gif
Hammarström, Sara Kajsa (1814-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Skog Matsdotter, Susanna (1779-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäckshammar, Hed (Väsm)
Eliasson, Anders (1714-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eliasson, Johan (1726-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eliasson, Nils (1720-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eliasson, Olof (1716-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcktorp(Fornboda), Lindesberg (Väsm)
Hjulström, Albertina (1835-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wedholm, Karl Robert (1838-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäcktorp, Hed (Väsm)
Runngren, Anna Lovisa (1853-1930) ansedel2.gif

Bäcktorp, Västra Skedvi (Väsm)
Larsdotter, Sara Christina (1808-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Stina Kajsa (1833-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per (1802-1846) ansedel2.gif

Bäggeby, Tierp (Uppl)
Kruse, Frida Margareta (1880-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bälinge (Uppl)
Göthberg, Maria Christina (1797-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1793-1881) ansedel2.gif

Bällefors (Vägö)
Göthberg, Nils Fredrik (1819-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Augusta (1833-1881) ansedel2.gif

Bällsta, Vallentuna (Uppl)
Hammar, Emma Maria (1841-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bälsjö bodar, Nora Bergsförs (Väsm)
Olofsdotter, Regina (1822-1902) ansedel2.gif

Bältarbo, Hedemora landsförs (Dala)
Syhl, Fredrik Alfred (1858-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäne, Hol (Vägö)
Andersson, Selma (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bärby Norra, Högsäter (Dals)
Dalgren, Anders (1831-1900) ansedel2.gif
Dalgren, Anders Fredrik (1866-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif
Dalgren, August (1873-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif
Dalgren, Carl (1870-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Dalgren, Jan Hindrik (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Dalgren, Johannis (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasdotter, Johanna (1838-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bärby södra, Högsäter (Dals)
Dalgren, Anders (1831-1900) ansedel2.gif
Dalgren, Anders Fredrik (1866-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif
Dalgren, Carl (1870-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bärntorp(Ulriksdal), Solna (Uppl)
Björn, Axel Gustaf Rudolf (1850-1921) ansedel2.gif

Bäsinge, Folkärna (Dala)
Persson, Per Erik (1822-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäsingebol, Frändefors (Dals)
Andersson, Karl (1879-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bästdal, Rogsta (Häls)
En Persson, Erik (1791-1875) ansedel2.gif
Eriksdotter, Greta (1816-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Stina (1823-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Per (1826-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Per (1830-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter Stockhaus, Catharina (1794-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Böckelshöjden, Nyed (Värm)
Forsberg, Sara (1825-1877) ansedel2.gif
Stockhaus, Anders Gustaf (1860-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Emma Christina (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Karl Henrik (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Klara Lovisa (1853-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Maria Ulrika (1855-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Per Erik (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Petter (1827-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Sara Mathilda (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Böle, Ockelbo (Gäst)
Wikström, Anna Greta (1851-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Böle, Ore (Dala)
Tornberg, Anna Lovisa (1853-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Böle, Timrå (Mede)
Engström, Lars Wilhelm (1846-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börgöl, Risinge (Östg)
Holmberg, Anders (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Holmberg, Anders Gustaf (1818-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Holmberg, Jan Erik (1810-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Holmberg, Kajsa Lena (1813-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif
Holmberg, Susanna Christina (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Kerstin (1787-) ansedel2.gif


" - 4 5 - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Å Ä - Ä Ö - Ö c - c

Personregister    Efternamnsregister


pghome57@gmail.com Framställd 2019-02-22 av Per-Göran Olsson med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.