Ortsregister (2 - B)


Personregister    Efternamnsregister

2 - B C - F G - G H - H I - K L - M N - N O - S T - U V - V W - Ö


2a Tvärgatan 22, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Anna Lovisa (1882-1964)
Eriksson, Ingegärd Ebba (1925-1994) ansedel2.gif
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955)

3de Tvärgatan 23 (1.2 kv us 142, Gävle Staffan (Gäst)
Johansson, Karin (1866-) ansedel2.gif
Lindgren Johansson, Lars Johan (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

3de Tvärgatan 28 (1.2. kv., hus133), Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Jonsson, Karl Gunnar (1895-) ansedel2.gif ansedel2.gif

5de Tvärg.27 (1.2 kv, hus 163), Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Andersdotter, Anna Cathrina (1861-1914) ansedel2.gif
Johansson Hellberg, Johanna Katharina (1888-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson Sporrong, Elin Maria (1886-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Erik (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Erik Axel (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Erika Kristina (1884-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Johan Albin (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

7251 Evan Avenue, Chicago, Illionois, USA
Ruth, Karl Rickard (1902-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Agnar, Uppsala domkyrkoförs (Uppl)
Larsdotter, Margta Märta Martha (1814-) ansedel2.gif
Lindberg, Johan Gustaf (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson Disman Lindberg, Lars (1818-(..1891)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alborga, Valbo (Gäst)
Magnusdotter, Betty (1852-1897)

Allevägen 5C, Valbo (Gäst)
Olsson, John Bertil (1922-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alster (Värm)
Andersdotter, Britta (1811-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Maria (1679-1760) ansedel2.gif
Elofsdotter, Britta (1670?-1756) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Elofsdotter, Gunilla (1717-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hindricksson, Elof (1687-1727) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson Johansson, Lars (1746-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson, Elias (-1734) ansedel2.gif
Larsdotter, Kerstin (1752-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1710-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Lars (1686-1777) ansedel2.gif
Olofsdotter, Brita (1672-1758) ansedel2.gif
Olofsdotter, Ingrid (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambjörbyn, Nyed (Värm)
Jansdotter Jansson Bergsten, Maja Carolina Maria (1843-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersbo, Nora (Väsm)
Olsson Olson, Jan Olof John (1857-) ansedel2.gif

Andersbo, Västerlövsta (Väsm)
Andersdotter Asp, Greta Stina Margaretha Christina (1838-1909) ansedel2.gif

Aspnäs, Östervåla (Väsm)
Blom Larsson, Knut Emil (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Atlanta, Illionois, USA
Olsson Olson, Gustaf Gust (1847-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, Karlskoga (Värm)
Jansdotter, Anna Hilda Mathilda (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsdotter, Hilda Maria (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, Norra Råda (Värm)
Eriksdotter, Marit (1739-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, Väse (Värm)
Nilsdotter, Ingrid Ingeborg (1654-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Anders (1687-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Backa, Östervåla (Väsm)
Andersdotter, Lisa (1759-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Helena Lena (1739-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Anders (1736-1773) ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1815-) ansedel2.gif
Persdotter, Karin (1776-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Baggbo, Nora (Väsm)
Andersdotter, Brita (1687-1716) ansedel2.gif
Andersdotter, Catharina Karin (1684-1765) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Grels Greger ((..1608)-1680) ansedel2.gif
Eriksdotter, Kerstin (1723-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Malin (-1681) ansedel2.gif
Eriksdotter, Marina (1729?-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Grelsdotter, Ingeborg (1632-1698) ansedel2.gif ansedel2.gif
Grelsson, Johan (1648?-1706) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Harbom Ivarsson, Olof (1726-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Harbom Olofsdotter, Brita (1752-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif
Harbom Olofsdotter, Brita (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Harbom Olofsdotter, Marina (1757-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif
Harbom Olofsdotter, Marina (1764-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Harbom Olofsson, Grels (1771-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif
Harbom Olofsson, Ivar (1753-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif
Harbom Olofsson, Johan (1766-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif
Harbom Olofsson, Johan (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Harbom Olsson, Erik (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ivarsdotter, Brita (1654?-1731) ansedel2.gif
Ivarsdotter, Brita (1715-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ivarsdotter, Kerstin (1729-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ivarsson, Ivar (1732-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ivarsson, Johan Jan (1722-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Anna (1680-1681) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, NN (1685-1685) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Erik (1683-1683) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Ivar (1686-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Johan (1688-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Lars (1694-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Olof (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Per (1696-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Kerstin (1608?-1690) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Brita (1691-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Karin (1755-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bartena, Väse (Värm)
Eriksson, Sven (1782-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bartomta, Simtuna (Uppl)
Larsson, Svea Eleonora (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Beaver Cementary, Boone County, Nebraska, USA
Olson, Mabel E (1886-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsbo, Nora (Väsm)
Jonsson, Per (1772-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsbol, Ransäter (Värm)
Eriksson, Erik (1830-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Östervåla (Väsm)
Andersdotter, Brita (1750-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Lisa (1759-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Margaretha (1748-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Margaretha (1753-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Anders (1758-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Anders (1760-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Erik (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Olof (1752-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Margaretha (1691?-1768)
Jansdotter, Brita (1855-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Brita (1726-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Cathrina (1793-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Lisa (1783-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Margaretha Greta (1790-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Anders (1723-1775) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1815-) ansedel2.gif

Bergstorp, Alster (Värm)
Jansdotter, Stina (1735-1786?) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergsäng, Alster (Värm)
Larsdotter, Britta (1749-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berkinge, Forsmark (Uppl)
Eriksson, Per Johan (1847-1913)

Bishop Hill, Henry County, Illionois, USA
Eriksdotter, Brita (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Stina (1838-(1869..)) ansedel2.gif
Olsson Olson, Gustaf Gust (1847-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson Olson, Petter Peter (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Sherden, Peter (1865?-1885) ansedel2.gif

Biskopsbo, Nora (Väsm)
Olsson Sherdeen Sherden, Lars Erik (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurvalla, Östervåla (Väsm)
Olofsson, Olof (1815-) ansedel2.gif

Björby, Alster (Värm)
Andersdotter, Stina (1807-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Kerstin (1786-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson Johansson, Lars (1746-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Anna Maria (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Kajsa (1784-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Kerstin (1752-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Anders (1778-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Jan Johan (1780-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1780-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1786-(..1795)) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björketorp, Nyed (Värm)
Alsen Larsdotter Larsson, Anna Mathilda (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Kerstin (1817-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Maria (1828-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Lars (1824-1895) ansedel2.gif
Eriksson Larsson, Sofia (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter Jansson Bergsten, Maja Carolina Maria (1843-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Anna Hilda Mathilda (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Hilma Lovisa (1846-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Johanna Sofia (1848-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Stina Lisa (1851-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Jan Gustaf (1855-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Anders Gustaf (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Carl Wilhelm (1864-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Lars Magnus (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Sven August (1853-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensdotter, Johanna (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensdotter, Kajsa (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Anders (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Svensson, Jan (1803-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björklunden, Norra Råda (Värm)
Eriksdotter, Lisa (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Erik (1777-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björklundstorp(Östra Råda), Norra Råda (Värm)
Eriksdotter, Karin (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnarbo skolhus, Huddunge (Väsm)
Johansson, Gustaf (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nyberg, Konstantia Sofia (1832-1921) ansedel2.gif

Björnarbo, Jumkil (Uppl)
Larsdotter, Margta Märta Martha (1814-) ansedel2.gif
Lindberg, Erik (1840-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindberg, Johan Gustaf (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson Disman Lindberg, Lars (1818-(..1891)) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnlund, Vittinge (Väsm)
Jansdotter, Brita Stina (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Amanda Maria (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Johan Petter (1853-1911) ansedel2.gif

Boda, Nora (Väsm)
Eriksdotter, Anna (1763-) ansedel2.gif
Jonsdotter, Anna (1795-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsdotter, Kerstin (1799-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Jonas Jon (1742-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Boksta, Vittinge (Väsm)
Jansdotter, Brita Stina (1852-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Amanda Maria (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Johan Petter (1853-1911) ansedel2.gif

Bolhyttan, Färnebo (Värm)
Jansdotter, Johanna Sofia (1848-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasson Jonsson, Jonas (1849-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasson, Nils Johan (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson Olsson, Hilda Maria (1877-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bollsbro(Slada), Hållnäs (Uppl)
Bergström, Anna Maja Maria (1806-1896)
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955)

Borserud, Nyed (Värm)
Jansdotter, Anna Hilda Mathilda (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsdotter, Hilda Maria (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brackerne brännforshyttan, Brattfors (Värm)
Jonasson, Nils (1845-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brattabacken(Risberg), Norra Råda (Värm)
Persson, Per (1792-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro 1:2, Bro, Nora (Väsm)
Andersson, Dagny Teresia (1919-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Nora (Väsm)
Andersdotter, Anna (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersdotter, Catharina Karin (1684-1765) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Anders () ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Anders (1651?-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Anders (1697-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Erik () ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Melker (1690-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Nils (1689-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bengtsdotter, Anna (1715-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Englund, Edvard (1916-) ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna (1841-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Kajsa (1815-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falkman Johansdotter, Marina (1659?-1711) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Fontelia Persdotter, Anna (1662-1736) ansedel2.gif
Jansdotter, Kerstin (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Elias (1738-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Nils (1763-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Ingeborg (1695-1737) ansedel2.gif
Jonsson, Per (1772-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Karin (1722-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Margaretha (1732-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Anders (1724-1724) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Anders (1729-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Anders (1744-1744) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Bengt (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Erik (1749-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Jan (1728-1770) ansedel2.gif
Nilsson, Johan (1727-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Nils (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson, Olof (1740-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Anna (1844-1851) ansedel2.gif
Olofsson, Olof (1819-1899) ansedel2.gif

Brockton, Plymouth, Massachussets, USA
Jonsson, Hulda Eugenia (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wahlen, Erik (1890-) ansedel2.gif

Brovallen, Folkärna (Dala)
Hedqvist, Lars Gösta Harry (1912-) ansedel2.gif

Brunnsgatan 73, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Jonasson Jonsson, Jonas (1849-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasson, Nils Johan (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson Olsson, Hilda Maria (1877-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunnsgatan 79 (5 kv. hus 9), Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Jonsson, Hulda Eugenia (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunvalla, Nora (Väsm)
Andersson Eriksson, Anna Kristina Stina (1871-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Anna Viktoria (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, August Emanuel (1896-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik Agaton (1900-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik August (1856-1925) ansedel2.gif
Eriksson, Erik Viktor (1896-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Anders (1731-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Elsa (1736-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brynäs, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Jansdotter, Johanna Sofia (1848-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Fredrika Wilhelmina (1862-1931) ansedel2.gif

Brynäs, Gävle Staffan (Gäst)
Jansdotter, Johanna Sofia (1848-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasson Jonsson, Jonas (1849-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonasson, Nils Johan (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson Olsson, Hilda Maria (1877-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brynäsgatan 34, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Ingegärd Ebba (1925-1994) ansedel2.gif

Brännerigatan 14, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Lundqvist Olsson, Helga Charlotta (1901-) ansedel2.gif

Buckarby, Nora (Väsm)
Andersdotter, Brita (1687-1716) ansedel2.gif
Andersdotter, Malin (1695-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Bengt (1677?-1756) ansedel2.gif
Andersson, Erik Johan (1867-) ansedel2.gif
Bengtsdotter, Anna (1715-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Bengtsdotter, Brita (1722-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bengtsdotter, Karin (1708-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bengtsdotter, Malin (1711-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bengtsdotter, Margaretha (1714-1714) ansedel2.gif ansedel2.gif
Bengtsson, Anders (1719-1762) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna (1688-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Greta (1822-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Kajsa Karin (1834-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Karin (1705-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Anders (1702-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1696-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Johan Jan (1691-1762) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Jonas (1807-1881) ansedel2.gif
Eriksson, Jöns (1699-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Olof (1708-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Stefan (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ersdotter, Anna () ansedel2.gif
Jansdotter, Brita (1855-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Stina Kristina (1845-1917) ansedel2.gif
Jansson Johansson, Erik (1661?-) ansedel2.gif
Jansson, Jan (1828-1902) ansedel2.gif
Johansdotter, Margaretha (1685-1738) ansedel2.gif
Johansson, Anders August (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Johan Erik (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson, Per (1772-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter Norlen Norlin, Kajsa Karin Carrie (1854-) ansedel2.gif
Norgren, Rut Karin Gunborg (1916-) ansedel2.gif
Olofsdotter, Anna (1761-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Karin (1850-) ansedel2.gif
Ruth, Johanna Kristina (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Stephansdotter, Anna (1666?-1742) ansedel2.gif

Bure, Skellefteå kbfd (Väbo)
, Härse ()
Andersson, Jakob () ansedel2.gif ansedel2.gif
Härsesson, Olof () ansedel2.gif
Jakobsson, Moses () ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsson, Anders () ansedel2.gif

Buska, Nora (Väsm)
Andersson Johansson, Erika Matilda (1880-) ansedel2.gif
Johansdotter Balk, Elisabet (1607-1690) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter Bure, Anna (-1652?) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ruth, Johanna Kristina (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif

By (Dala)
Eriksson, Gustaf Einar (1906-) ansedel2.gif

By gård, Ullervad (Vägö)
Svensson, Karl (1604-1695) ansedel2.gif

By, Harbo (Väsm)
Larsdotter Larsson, Elin Wilhelmina (1883-) ansedel2.gif

Bäckan, Ljusdal (Häls)
Johansdotter, Ester Christina (1891-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Johan Sigfrid (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Moren Olsson, Johan Olof (1864-) ansedel2.gif

Bäcke, Nora (Väsm)
Persson, Jonas Jon (1742-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bävik, Östra Ämtervik (Värm)
Eriksson, Erik (1830-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bög, Östra Fågelvik (Värm)
Jonasdotter, Carolina (1851-) ansedel2.gif ansedel2.gif


2 - B C - F G - G H - H I - K L - M N - N O - S T - U V - V W - Ö

Personregister    Efternamnsregister


pghome57@gmail.com Framställd 2017-11-23 av Per-Göran Olsson med hjälp av Disgen version 2016.
Startsida.