Ortsregister (" - 4)


Personregister    Efternamnsregister

" - 4 5 - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Å Ä - Ä Ö - Ö c - c


"Husvill", Karlstads domkyrkoförs (Värm)
Magnusdotter, Johanna (1844-) ansedel2.gif ansedel2.gif

1 Kompani, Göta Livgarde, Göta livgarde (Uppl)
Stensson, Anders Hjalmar (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

19, Upplandsgatan, Adolf Fredrik (Uppl)
Rundberg, Eva Juliana (1858-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

1:a kvarteret nr 16, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1:a kvarteret nr 30, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1:a kvarteret, Köping (Väsm)
Ahlstedt, Anders (1810-1855) ansedel2.gif
Berg, Wilhelmina (1834-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lisa (1809-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1a Bataljon, Upplands artilleriregemente
Lindberg Wally, Klas Arvid (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif

1a Tvärgatan 15 (1.2 kv. hus 18), Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Brandt Olson, Edla Erika (1864-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson Olson, Sven Magnus Samuel M Sam (1859-1948) ansedel2.gif

1a kompaniet, Vaxholm (Uppl)
Wallander, Ernst Ludvig (1885-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif

1a kv, 2 avd., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Bergström, Vilma Maria (1900-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Gabrielsson, Petrus (1841-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Karl Johan (1843-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Daniel Ferdinand (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Frida Margareta (1880-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Gunhild Helena (1876-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Hedda Helena (1872-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Ivar Johan (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Karl Tycho (1874-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif
Kruse, Theodor Willehad (1867-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Augusta Maria (1853-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif
Mejster, Carolina (1863-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif
Tengberg, Greta (1836-1910) ansedel2.gif

1a kv. no 82, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Forslund, Karl Petter (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

1a kv., 1a avd., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Gustafsdotter, Sofia (1831-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter Sjöström, Helena Cathrina (1832-1919) ansedel2.gif
Lindgren, Axel (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindgren, Gustaf (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindgren, Johan August (1861-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindholm, Augusta Maria (1853-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

1a kv., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
, Viktor Emanuel (1895-) ansedel2.gif

1a västra, Södertälje (Södm)
Lindgren, Arvid Hugo (1840-1922) ansedel2.gif
Stockhaus, Carolina Wilhelmina (1841-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Fredrika Albertina (1850-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

2:a kvarteret, Köping (Väsm)
Ahlstedt, Christina Charlotta (1838-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ahlstedt, Karl Johan (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ahlstedt, Sofia Wilhelmina Mathilda (1845-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lisa (1809-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Johan Erik (1806-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hammar, Sara Lisa (1821-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Stockhaus, Hans (1760-) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a Komaniet, Karlskrona Amiralitetsförs (Blek)
Adamsson, Emil (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a Tvärgatan 22, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Ingegärd Ebba (1925-1994) ansedel2.gif

2a kompani, Göta livgarde (Uppl)
Stockhaus, Erik August (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kv no 162, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Forslund, Karl Petter (1843-) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kv no 216, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Henriksson, Erik (1831-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kv., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
, Karl Wilhem (1897-) ansedel2.gif
Risberg, Anders Petter (1836-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif
Risberg, Anna Stina (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kvarteret 57, Härnösands domkyrkoförs (Ånge)
Ekström, Greta Kajsa (1805-) ansedel2.gif
Morberg, Karl (1812-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kvarteret no 44&45, Härnösands domkyrkoförs (Ånge)
Wikström, Catharina Ulrika (1807-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kvarteret, Kristinehamn (Värm)
Wedholm, Ingeborg Maria (1897-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a.kv., 1a avd., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Boholm, Mathilda Josefina (1848-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif
Boholm, Sofia Charlotta (1854-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif
Mejster, Carolina (1863-1901) ansedel2.gif ansedel2.gif
Risberg, Anders Petter (1836-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

2kv, 2 avd., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Sundgren, Emma Fredrika (1866-1955) ansedel2.gif

31S/VII, Stadsäga, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Karlsson, Karl Oskar (1878-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif

3de batteriet, Norrlands artilleriregemente (Jämt)
Lundqvist, Karl Oskar (1877-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

3de kompani, Göta livgarde (Uppl)
Stockhaus, Erik August (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

3de kv. 1 avd., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Risberg, Anders Petter (1836-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

3de kv. no 131, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Henriksson, Erik (1831-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif

3de kvarteret, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Larsdotter Sjöström, Helena Cathrina (1832-1919) ansedel2.gif
Risberg, Anders Petter (1836-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif
Öhman, Anders Fredrik (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

3de kvarteret, Köping (Väsm)
Berg, Wilhelmina (1834-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

4:e kvarteret, Köping (Väsm)
Ahlstedt, Christina Charlotta (1838-1932) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ahlstedt, Karl Johan (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Forsberg, Anna Lisa (1809-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Mellin, Erik (1805-1877) ansedel2.gif

4de kv. no 32, Söderhamn (Häls)
Jansdotter, Anna Lisa (1849-1924) ansedel2.gif

4de kvarteret No209, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif

4de kvarteret No213, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Emma Christina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Karl Alfred (1843-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Karl Erik (1853-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif
Falk, Per Johan (1841-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No228, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Emma Christina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Karl Erik (1853-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif
Falk, Per Johan (1841-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No234, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif

4de kvarteret No235, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif

4de kvarteret No248, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret No249, Köping (Väsm)
Blomfeldt, Stina Kajsa (1816-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Falk, Per Erik (1818-1867) ansedel2.gif

4de kvarteret, Avesta (Dala)
Nilsson, Niklas (1805-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif
Wikström, Erik Gustaf (1849-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
, Karl Wilhem (1897-) ansedel2.gif
, Viktor Emanuel (1895-) ansedel2.gif
Bergström, Karl Emil (1877-) ansedel2.gif
Bergström, Vilma Maria (1900-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Palmen, Charlotta Wilhelmina Josefina (1845-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Risberg, Hulda Ulrika (1875-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret, hus 101, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Ögren, Fredrika (1840-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret, hus 22, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Ögren, Fredrika (1840-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

4de kvarteret, hus 92, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Ögren, Fredrika (1840-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif


" - 4 5 - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - I J - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Å Ä - Ä Ö - Ö c - c

Personregister    Efternamnsregister


pghome57@gmail.com Framställd 2019-02-22 av Per-Göran Olsson med hjälp av Disgen version 2018.
Startsida.