Ortsregister (2 - D)


Personregister    Efternamnsregister

2 - D E - H I - M N - S T - Ö


2a Tvärgatan 22, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Anna Lovisa (1882-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Anne-Marie (1910-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Brita Konstance (1919-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Ingegärd Ebba (1925-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955) ansedel2.gif
Hedin, Karl David (1906-1995) ansedel2.gif

Alkärrstugan, Kila (Södm)
Larsdotter, Anna (1730-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allevägen 5C, Valbo (Gäst)
Olsson, John Bertil (1922-1998) ansedel2.gif

Apeltorp, Kila (Södm)
Bengtsson, Per (1705?-1787) ansedel2.gif
Jönsdotter, Anna (1711-1788) ansedel2.gif
Larsson, Anders (1775-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Anna (1736-1743) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Brita (1738-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Karin (1731-1738) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Karin Catharina (1744-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Bengt (1733-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Jöns (1742-1743) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Per (1744-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Petter (1753-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arnö, Övergran (Uppl)
Jansson, Eva Charlotta (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bastugatan 1, Maria Magdalena (Uppl)
Jansson, Anna Lovisa (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bellsta, Bromma (Uppl)
Eriksdotter, Margaretha (1736-1799) ansedel2.gif
Hedman Danielsson, Hindrich Henrik (1734-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hindricsson, Jan Erik (1773-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergby, Adelsö (Uppl)
Jansdotter, Eva Lisa (1822-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergmansbol, Björkvik (Södm)
Eriksdotter, Maja Stina (1807-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berkinge, Forsmark (Uppl)
Bergström, Erik (1780-1845)
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955) ansedel2.gif
Eriksson, Per Johan (1847-1913)

Bjursboda, Västra Ryd (Uppl)
Eriksson, Carl Johan (1884-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Eva Charlotta (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkvik (Södm)
Boström, Carl Petter (1835-1915) ansedel2.gif
Carlsdotter, Anna Christina (1742-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter Boström, Ewa Stina (1834-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Ulrika Johanna (1840-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Anna Stina (1769-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Olof (1710?-1763) ansedel2.gif
Nilsson, Erik (1730-1794) ansedel2.gif
Nilsson, Per (1682-) ansedel2.gif
Persdotter, Anna Maja (1726-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter, Christina Stina (1722-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson Lind, Carl (1718-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Gustaf (1772-1835) ansedel2.gif
Svalberg, Nikolaus Gustaf (1838-1916) ansedel2.gif
Tidmansdotter, Anna (1696-) ansedel2.gif

Björkö västergården, Adelsö (Uppl)
Jansdotter, Eva Lisa (1822-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björkö Östergården, Adelsö (Uppl)
Jansdotter, Eva Lisa (1822-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bolhyttan, Färnebo (Värm)
Jonsson Olsson, Hilda Maria (1877-1947)

Bollsbro(Slada), Hållnäs (Uppl)
Bergström, Anna Maja Maria (1806-1896)
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955) ansedel2.gif

Bona kvarnstuga, Munsö (Uppl)
Eriksdotter, Maja (1783-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Carolina (1819-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Eva Lisa (1822-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bona sjöstuga, Munsö (Uppl)
Eriksdotter, Maja (1783-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Eva Lisa (1822-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bona, Munsö (Uppl)
Eriksdotter, Maja (1783-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hindricsson, Jan Erik (1773-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson, Isak (1812-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bro, Björkvik (Södm)
Larsdotter, Anna Stina (1769-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brunna, Västra Ryd (Uppl)
Jansson, Anna Lovisa (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brynäsgatan 25, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Eriksson, Anna Lovisa (1882-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Anne-Marie (1910-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Brita Konstance (1919-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955) ansedel2.gif

Brynäsgatan 34, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Anna Lovisa (1882-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Anne-Marie (1910-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Brita Konstance (1919-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Ingegärd Ebba (1925-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Karl Gösta (1925-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955) ansedel2.gif

Brännerigatan 14, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Lundqvist Olsson, Helga Charlotta (1901-1980)

Bälsta, Östertälje (Södm)
Andersson, Gustaf Conrad (1862-) ansedel2.gif

Bärsta Östergården, Stigtomta (Södm)
Boström, Carl Petter (1835-1915) ansedel2.gif
Eriksdotter Boström, Ewa Stina (1834-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bäsna, Gagnef (Dala)
Eriksson, Selma Wilhelmina (1892-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Mört, Anders (1890-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Östlund, Matilda Elisabet (1896-) ansedel2.gif

Dal, Björkvik (Södm)
Andersson, Lars (1744-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Carlsdotter, Eva Greta (1805-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Carlsson, Anders (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter Boström, Ewa Stina (1834-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Anna Lotta (1838-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Maja Lena (1836-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Maja Stina (1807-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Maria (1745-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Ulrika Johanna (1840-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Carl Erik (1842-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Erik (1812-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Johan Fredrik (1849-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Lars (1808-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ersdotter, Sofia Mathilda (1847-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Maria, Maja (1781-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Stina (1782-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Erik (1778-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsson Svalberg, Peter (1803-1881) ansedel2.gif
Simonsson, Peter (1762-1833) ansedel2.gif

Dalby, Adelsö (Uppl)
Jansdotter, Eva Lisa (1822-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ringqvist, Maria Charlotta (1836-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dammen, Västra Ryd (Uppl)
Eriksson, Carl Johan (1884-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter Jansson Eriksson, Carolina Fredrika (1853-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Elvina Theresia (1876-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dammkärr, Björkvik (Södm)
Eriksson, Carl Erik (1842-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danbyholm, Björkvik (Södm)
Eriksdotter Boström, Ewa Stina (1834-1895) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksdotter, Maja Stina (1807-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Carl Erik (1842-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif
Ersdotter, Sofia Mathilda (1847-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persdotter Nyberg, Ulrika Johanna Ulla (1818-) ansedel2.gif

Devensö, Låssa (Uppl)
Jansdotter Jansson Eriksson, Carolina Fredrika (1853-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Carolina (1819-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jonsson, Isak (1812-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Maja Stina (1814-1855) ansedel2.gif

Djupdal, Järbo (Gäst)
Eriksson, Anna Lovisa (1882-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Anna Lovisa (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Åkerlund, Anna Elisiv (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Åkerlund, Elis Zakarias (1901-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Åkerlund, Fritz Olof (1898-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Åkerlund, John Bertil (1906-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Åkerlund, Per Helge (1899-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Åkerlund, Per Olof (1871-) ansedel2.gif

Dyängen, Munsö (Uppl)
Jansdotter, Carolina (1819-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ringqvist, Carolina Fredrika (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif


2 - D E - H I - M N - S T - Ö

Personregister    Efternamnsregister


pghome57@gmail.com Framställd 2017-11-19 av Per-Göran Olsson med hjälp av Disgen version 2016.
Startsida.