Ortsregister (1 - A)


Personregister    Efternamnsregister

1 - A B - B C - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Y Z - Å Ä - Ä Ö - Ö m - m


1231/V, Stadsäga, Gävle Heliga Trefaldighet (X)
Matsson, Erik (1861-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1a Tvärgatan 23C, Gävle Staffan (X)
Wahlström, Hilda Carolina (1885-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1a kv, Gävle Heliga Trefaldighet (X)
Fredriksson, Karl Einar Henry (1906-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Fredriksson, Ture (1908-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a Tvärgatan 22, Gävle Staffan (X)
Eriksson Hedin, Anne-Marie (1910-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Anna Lovisa (1882-1964) ansedel2.gif
Eriksson, Brita Konstance (1919-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Ingegärd Ebba (1925-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hedin, Karl David (1906-1995) ansedel2.gif

2a Tvärgatan, Skutskär (C)
Hagman, Emma Linnea (1909-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hålldin, Svea Ingeborg (1920-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Helga Christina (1912-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

2a kv., Gävle Heliga Trefaldighet (X)
Hålldin, Erik Henry (1908-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Gertrud Dorotea (1900-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Ögren, Anna Stina (1825-1909) ansedel2.gif

335 Garden street, Bronx, Bronx county, New York, USA
Eriksdotter Öijer, Maria Mathilda (1844-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

3de Tvärgatan, Gävle Staffan (X)
Berggren, Erik Gunnar (1904-1988) ansedel2.gif
Holmgren, Einar (1913-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Margit Christina (1915-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Erik Harald (1900-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindqvist, Tyra Elisabet (1917-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif
Löfström, Elida Maria (1899-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif
Zettergren, Albert Emanuel (1916-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

3de kompaniet, Vaxholm (AB)
Westerlund Andersson, Anders Edvard (1881-1958) ansedel2.gif

4de kvarteret, Gävle Heliga Trefaldighet (X)
Jakobsson, Anders (1824-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Mineur, Vendla Maria (1856-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

5de Tvärgatan, Gävle Staffan (X)
Eriksson, Karl Algot (1911-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlström, Elsa Gustava (1914-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

5de kv., Gävle Heliga Trefaldighet (X)
Larsson, Fritz August (1895-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Liljeholm, Hilda Maria (1894-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

6de Tvärgatan, Gävle Staffan (X)
Grönqvist, Karl Oskar (1895-1972) ansedel2.gif
Jansson, Johan Axel (1899-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Elin Erika (1901-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

6de kv., Gävle Heliga Trefaldighet (X)
Eriksson, John Elis (1894-1970) ansedel2.gif
Letterström, Anders Gustaf (1843-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lundin, Anna Lovisa (1852-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sikgren, Brita Christina (1837-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sörling, Ebba Laurentia (1894-1976) ansedel2.gif

Abrahamsbergsvägen, Bromma (AB)
Furustam, Johan Bernhard (1891-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adolf Fredrik (AB)
Holmgren, David Gotthard (1892-1965) ansedel2.gif

Adolf Ulriks väg, Söderfors (C)
Anderson, Agda Viola (1920-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Margit Altea (1919-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adolfsberg, Gävle Staffan (X)
Eriksson, Erik Helmer (1906-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Agavägen, Sandviken (X)
Löf, Axel Gunnar Emanuel (1895-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif

Agnar, Uppsala domkyrkoförs (C)
Öijer, Gerda Wilhelmina (1876-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albano, Österlövsta (C)
Wahlström, Ebbe Ossian (1913-1962) ansedel2.gif

Albertinas väg, Alunda (C)
Eriksson, Anna (1916-2008) ansedel2.gif

Alborga, Valbo (X)
Hållman, Emma Maria (1881-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hållner, Anna Mathilda (1873-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Johan August (1893-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindgren, Erik Oskar (1871-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif
Westergren, Anna Lovisa (1870-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albrektsgatan, Östhammar (C)
Holmgren, Karl Robert (1878-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlström, Nanny Catharina (1918-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alftavägen, Bollnäs (X)
Hållberg, Karl Herman (1888-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Allevägen 5C, Valbo (X)
Olsson, John Bertil (1922-1998) ansedel2.gif

Allevägen, Skutskär (C)
Bolin, Elsa Ingeborg (1905-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Allhelgonagatan, Katarina (AB)
Andersson, Hilda Augusta (1905-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Almvägen, Gävle Heliga Trefaldighet (X)
Friskman, Axel Emanuel (1890-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif
Grönqvist, Gustaf Helmer Valfrid (1896-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif
Rollen, Johan Herman (1885-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alnön, Börstil (C)
Borgström, Karl (1879-1960) ansedel2.gif

Alphyddan(Linanäs), Ljusterö (AB)
Törnberg, Karl Robert (1877-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alprosen, Alsike (C)
Hansson, Erik Axel (1920-1999) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alriksgatan, Uppsala domkyrkoförsamling (C)
Kjetselberg, Henning Johan (1917-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alströmmergatan, Sankt Göran (AB)
Andersson, Johan Emanuel (1890-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Helena Augusta (1892-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif
Löfqvist, Hulda Eugenia Victoria (1884-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Altomta, Tensta (C)
Bergström, Jan Petter (1834-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Vestberg, Johanna Helena (1832-1924) ansedel2.gif

Aludden, Gävle Heliga Trefaldighet (X)
Alm, Karl (1871-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alvägen, Helga Trefaldighet (C)
Karlsson, Bengt Erland Josef (1913-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alvägen, Sollentuna (AB)
Silen, August Bertil (1911-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ambricka, Älvkarleby (C)
Arvidsson, Karl Albin (1886-1970) ansedel2.gif
Eklund, Karl Johan (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Frisk, Karl Fredrik (1844-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif
Hålldin, Christina Sofia (1882-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter Göransdotter, Maria Charlotta (1856-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Signe Mathilda (1891-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif
Löfgren, Hanna Margareta Charlotta (1889-1951) ansedel2.gif
Lönn Eklund, Karl Gustaf (1858-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Nilsdotter, Augusta Andrietta (1881-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sellmander, Karl August (1828-1901) ansedel2.gif
Öman, Johanna Mathilda (1863-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif
Österberg, Karl Erik (1875-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anders Reimersväg, Högalid (AB)
Antonsson, Ture Arne (1916-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersbo, Film (C)
Andersson, Gustaf Albert (1891-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif
Andersson, Lovisa Helena (1880-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Berggren, Karl Fredrik (1882-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Eriksson, Andreas (1825-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hansdotter Bergström, Anna (1764-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansdotter, Lovisa (1837-1895) ansedel2.gif
Jansson, Emma (1874-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Johan Gustaf (1864-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsdotter, Maria Mathilda (1866-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Larsson, Anna Erika (1888-1967) ansedel2.gif ansedel2.gif
Sundin, Emma (1882-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Wahlberg, Anna Brita (1827-1892) ansedel2.gif
Wahlberg, Greta (1822-1899) ansedel2.gif
Wahlberg, Lovisa (1829-1912) ansedel2.gif

Andersby, Dannemora (C)
Matsson, Johan Edvin (1905-1905) ansedel2.gif

Anderstorp (Aspveden), Skärkind (E)
Rask Abrahamsson, Emil August (1858-1915)

Anderstorp(Skinnaretorp), Ekeby (E)
Larsson, Anders Peter (1847-1895)

Andersvägen, Råsunda (AB)
Holmgren, Hanna Albertina (1893-1969) ansedel2.gif

Andersäng(Snesslinge), Börstil (C)
Karlsson, Elon Gottfrid (1883-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Gustaf Erlaton (1881-) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Karl Johan (1874-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anguntorp, Gökhem (R)
Andersson, Elin Josefina (1882-1918) ansedel2.gif

Ankarsrum, Hjorted (H)
Ström, Augusta Wilhelmina (1859-1938) ansedel2.gif

Ankdammsgatan, Solna (AB)
Jansson, Enar (1916-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Annö, Valö (C)
Kastberg, Cathrina Charlotta (1869-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Matsson, Mathias (1890-1962) ansedel2.gif
Persdotter, Helena Anna Lena (1777-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgatan, Gävle Staffan (X)
Gustafsson, Gunborg Linnea (1921-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgatan, Vaksala (C)
Jansson, Gerda Viola Josefina (1919-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Helga Maria (1903-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansson, Berta Axelia (1919-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif
Martinelle, Johan Einar (1911-1990) ansedel2.gif
Sikberg, Elsy Maria (1921-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelvik, Tensta (C)
Eriksson Holmqvist, Adolf (1864-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Appuna (E)
Eriksdotter, Karin (1807-1890)

Arbetshusgatan, Gävle Heliga Trefaldighet (X)
Björkeholm, Karl Elon (1916-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Anna Josefina (1917-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arjeplogs kbfd (BD)
Westergren, Julius Emanuel (1902-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arkitektvägen, Bromma (AB)
, Gustaf Ingvar (1915-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif
Löfgren, Ida (1888-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif

Artellerigatan, Gävle Tomas (X)
Andersson, Anders Enar (1908-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Artemisgatan, Engelbrekt (AB)
Holmgren, Hanna Christina (1906-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Artursberg, Östertälje (AB)
Andersson, Fanny Christina (1896-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Askholm, Österlövsta (C)
Garp, Irene Ingeborg (1900-1991) ansedel2.gif

Askön, Börstil (C)
Olofsdotter Öberg, Jana Greta Johanna Greta (1806-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aspudden, Brännkyrka (AB)
Holmgren, Maria Lovisa (1854-1935) ansedel2.gif

Aspö, Börstil (C)
Blomma Karlsson, Per Alfred (1865-1950) ansedel2.gif
Löf, Maria Mathilda (1881-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif
Olsson, Jan Erik (1860-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Persson, Annie Linnea (1918-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Assjö, Börstil (C)
Engström, Lars Erik (1830-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lindqvist, Johan (1844-1880) ansedel2.gif

Astrup, Danmark
Efverström, Karen (1919-2003) ansedel2.gif ansedel2.gif

Atlasgatan, Gustav Vasa (AB)
Årman, Klara Mathilda (1877-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Australien
Eriksson, Karl Gustaf (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Avaström, Hille (X)
Andersson, Jan Erik (1867-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Jansson, Astrid Maria (1905-1974) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axhagen(Hållen), Hållnäs (C)
Eriksson, Johan Erik (1877-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hörnell, Christina Johanna (1877-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Hörnell, Karl Olof (1850-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Johansdotter, Ingrid Maja (1807-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Karlsson, Christina Mathilda (1876-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lodin, Anders Erik (1844-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Lodin, Erik August (1878-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif
Norman Holmstedt, Nils (1801-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Norman, Jan Olof (1833-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif
Olofsdotter, Maja Stina (1834-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Axmar bruk, Hamrånge (X)
Matsson, Erik Olof Axel (1905-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif


1 - A B - B C - E F - F G - G H - H I - J K - K L - L M - M N - N O - O P - P Q - R S - S T - T U - U V - V W - Y Z - Å Ä - Ä Ö - Ö m - m

Personregister    Efternamnsregister


pghome57@gmail.com Framställd 2021-04-25 av Per-Göran Olsson med hjälp av Disgen version 2019.
Startsida.