Ortsregister (1 - A)
1231/V, Stadsäga, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Matsson, Erik (1861-1936) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

1a Tvärgatan 23C, Gävle Staffan (Gäst)
Wahlström, Hilda Carolina (1885-1974) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

1a kv, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Fredriksson, Karl Einar Henry (1906-1987) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Fredriksson, Ture (1908-1996) ansedel2.png ansedel2.png

2a Kvarteret hus 175, 2a kv., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Larsdotter, Barbro (1777-) ansedel2.png ansedel2.png
Rodin, Andreas Mathias (1812-) ansedel2.png

2a Kvarteret hus 225, 2a kv., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Olofsson Hållgren, Olof (1812-) ansedel2.png ansedel2.png

2a Tvärgatan 22, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Anna Lovisa (1882-1964) ansedel2.png
Eriksson, Ingegärd Ebba (1925-1994) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Eriksson, Karl Konrad (1885-1955) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

2a Tvärgatan, Skutskär (Uppl)
Hagman, Emma Linnea (1909-1979) ansedel2.png ansedel2.png
Hålldin, Svea Ingeborg (1920-1980) ansedel2.png ansedel2.png
Persson, Helga Christina (1912-1998) ansedel2.png ansedel2.png

2a kv. hus 110, 2a kv., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Eriksson Westergren, Henrik (1827-) ansedel2.png ansedel2.png

2a kv., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Jakobsson, Erik Nordquist (1807-) ansedel2.png ansedel2.png
Lundberg, Per (1806-) ansedel2.png ansedel2.png
Nilsson Löfberg, Peter (1805-) ansedel2.png ansedel2.png

2a kv., Gävle Heliga Trefaldighet (X)
Hålldin, Erik Henry (1908-1952) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Jansson, Gertrud Dorotea (1900-1984) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Ögren, Anna Stina (1825-1909) ansedel2.png

335 Garden street, Bronx, Bronx county, New York, USA
Eriksdotter Öijer, Maria Mathilda (1844-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

3d.kv hus 45, 3de kv., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Olofsson Lundgren, Jan Olof (1824-1883) ansedel2.png ansedel2.png

3de Tvärgatan, Gävle Staffan (Gäst)
Berggren, Erik Gunnar (1904-1988) ansedel2.png
Holmgren, Einar (1913-1998) ansedel2.png ansedel2.png
Johansson, Margit Christina (1915-2006) ansedel2.png ansedel2.png
Karlsson, Erik Harald (1900-1993) ansedel2.png ansedel2.png
Lindqvist, Tyra Elisabet (1917-1993) ansedel2.png ansedel2.png
Löfström, Elida Maria (1899-1986) ansedel2.png ansedel2.png
Zettergren, Albert Emanuel (1916-2004) ansedel2.png ansedel2.png

3de kompaniet, Vaxholm (Uppl)
Westerlund Andersson, Anders Edvard (1881-1958) ansedel2.png

4de kvarteret, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Jakobsson, Anders (1824-1865) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Mineur, Vendla Maria (1856-1947) ansedel2.png ansedel2.png
Wahlström, Erik Gustaf (1850-1855) ansedel2.png ansedel2.png

5de Tvärgatan, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Karl Algot (1911-1996) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Karlström, Elsa Gustava (1914-1997) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

5de kv., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Larsson, Fritz August (1895-1938) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Liljeholm, Hilda Maria (1894-1903) ansedel2.png ansedel2.png

6de Tvärgatan, Gävle Staffan (Gäst)
Grönqvist, Karl Oskar (1895-1972) ansedel2.png
Jansson, Johan Axel (1899-1972) ansedel2.png ansedel2.png
Karlsson, Elin Erika (1901-1991) ansedel2.png ansedel2.png

6de kv., Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Eriksson, John Elis (1894-1970) ansedel2.png
Letterström, Anders Gustaf (1843-1923) ansedel2.png ansedel2.png
Lundin, Anna Lovisa (1852-1899) ansedel2.png ansedel2.png
Sikgren, Brita Christina (1837-1911) ansedel2.png ansedel2.png
Sörling, Ebba Laurentia (1894-1976) ansedel2.png

Abrahamsbergsvägen, Bromma (Uppl)
Furustam, Johan Bernhard (1891-1961) ansedel2.png ansedel2.png

Adolf Fredrik (Uppl)
Holmgren, David Gotthard (1892-1965) ansedel2.png

Adolf Ulriks väg, Söderfors (Uppl)
Anderson, Agda Viola (1920-2008) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Andersson, Margit Altea (1919-2007) ansedel2.png ansedel2.png

Adolfsberg, Gävle Staffan (Gäst)
Eriksson, Erik Helmer (1906-1986) ansedel2.png ansedel2.png

Agavägen, Sandviken (Gäst)
Löf, Axel Gunnar Emanuel (1895-1970) ansedel2.png ansedel2.png

Agnar, Uppsala domkyrkoförs (Uppl)
Öijer, Gerda Wilhelmina (1876-) ansedel2.png ansedel2.png

Albano, Österlövsta (Uppl)
Wahlström, Ebbe Ossian (1913-1962) ansedel2.png

Albertinas väg, Alunda (Uppl)
Eriksson, Anna (1916-2008) ansedel2.png

Alborga, Valbo (Gäst)
Hållman, Emma Maria (1881-1957) ansedel2.png ansedel2.png
Hållner, Anna Mathilda (1873-1963) ansedel2.png ansedel2.png
Karlsson, Johan August (1893-1949) ansedel2.png ansedel2.png
Lindgren, Erik Oskar (1871-1960) ansedel2.png ansedel2.png
Westergren, Anna Lovisa (1870-1963) ansedel2.png ansedel2.png

Albrektsgatan, Östhammar (Uppl)
Holmgren, Karl Robert (1878-1968) ansedel2.png ansedel2.png
Karlström, Nanny Catharina (1918-2005) ansedel2.png ansedel2.png
Ågstrand, Blenda Tolug Ctharina (1921-2011) ansedel2.png ansedel2.png

Alftavägen, Bollnäs (Häls)
Hållberg, Karl Herman (1888-1973) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Allevägen 5C, Valbo (Gäst)
Olsson, John Bertil (1922-1998) ansedel2.png

Allevägen, Skutskär (Uppl)
Bolin, Elsa Ingeborg (1905-1989) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Allhelgonagatan, Katarina (Uppl)
Andersson, Hilda Augusta (1905-1964) ansedel2.png ansedel2.png

Almvägen, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Friskman, Axel Emanuel (1890-1970) ansedel2.png ansedel2.png
Grönqvist, Gustaf Helmer Valfrid (1896-1975) ansedel2.png ansedel2.png
Rollen, Johan Herman (1885-1972) ansedel2.png ansedel2.png

Alnön, Börstil (Uppl)
Borgström, Karl (1879-1960) ansedel2.png

Alphyddan(Linanäs), Ljusterö (Uppl)
Törnberg, Karl Robert (1877-1955) ansedel2.png ansedel2.png

Alprosen, Alsike (Uppl)
Hansson, Erik Axel (1920-1999) ansedel2.png ansedel2.png

Alriksgatan, Uppsala domkyrkoförsamling (Uppl)
Kjetselberg, Henning Johan (1917-2006) ansedel2.png ansedel2.png

Alströmmergatan, Sankt Göran (Uppl)
Andersson, Johan Emanuel (1890-1933) ansedel2.png ansedel2.png
Karlsson, Helena Augusta (1892-1979) ansedel2.png ansedel2.png
Löfqvist, Hulda Eugenia Victoria (1884-1984) ansedel2.png ansedel2.png

Altomta, Tensta (Uppl)
Bergström, Jan Petter (1834-1912) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Vestberg, Johanna Helena (1832-1924) ansedel2.png

Aludden, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Alm, Karl (1871-1931) ansedel2.png ansedel2.png

Alvägen, Helga Trefaldighet (Uppl)
Karlsson, Bengt Erland Josef (1913-1993) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Alvägen, Sollentuna (Uppl)
Silen, August Bertil (1911-1962) ansedel2.png ansedel2.png

Ambricka, Älvkarleby (Uppl)
Arvidsson, Karl Albin (1886-1970) ansedel2.png
Eklund, Karl Johan (1881-) ansedel2.png ansedel2.png
Frisk, Karl Fredrik (1844-1922) ansedel2.png ansedel2.png
Hålldin, Christina Sofia (1882-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Jansdotter Göransdotter, Maria Charlotta (1856-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Karlsson, Signe Mathilda (1891-1923) ansedel2.png ansedel2.png
Löfgren, Hanna Margareta Charlotta (1889-1951) ansedel2.png
Lönn Eklund, Karl Gustaf (1858-1925) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Nilsdotter, Augusta Andrietta (1881-1921) ansedel2.png ansedel2.png
Sellmander, Karl August (1828-1901) ansedel2.png
Öman, Johanna Mathilda (1863-1938) ansedel2.png ansedel2.png
Österberg, Karl Erik (1875-1947) ansedel2.png ansedel2.png

Anders Reimersväg, Högalid (Uppl)
Antonsson, Ture Arne (1916-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Andersbo, Film (Uppl)
Andersson, Gustaf Albert (1891-1966) ansedel2.png ansedel2.png
Andersson, Lovisa Helena (1880-1944) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Berggren, Karl Fredrik (1882-1965) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Eriksson, Andreas (1825-1882) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Hansdotter Bergström, Anna (1764-1816) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Jansdotter, Lovisa (1837-1895) ansedel2.png
Jansson, Emma (1874-1918) ansedel2.png ansedel2.png
Jansson, Johan Gustaf (1864-1934) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Larsdotter, Maria Mathilda (1866-1943) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Larsson, Anna Erika (1888-1967) ansedel2.png ansedel2.png
Sundin, Emma (1882-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Wahlberg, Anna Brita (1827-1892) ansedel2.png
Wahlberg, Greta (1822-1899) ansedel2.png
Wahlberg, Lovisa (1829-1912) ansedel2.png

Andersby, Dannemora (Uppl)
Matsson, Johan Edvin (1905-1905) ansedel2.png

Andersvägen, Råsunda (Uppl)
Holmgren, Hanna Albertina (1893-1969) ansedel2.png

Andersäng(Snesslinge), Börstil (Uppl)
Karlsson, Elon Gottfrid (1883-) ansedel2.png ansedel2.png
Karlsson, Gustaf Erlaton (1881-) ansedel2.png ansedel2.png
Karlsson, Karl Johan (1874-1952) ansedel2.png ansedel2.png

Anguntorp, Gökhem (Vägö)
Andersson, Elin Josefina (1882-1918) ansedel2.png

Ankarsrum, Hjorted (Smål)
Ström, Augusta Wilhelmina (1859-1938) ansedel2.png

Ankdammsgatan, Solna (Uppl)
Jansson, Enar (1916-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Annö, Valö (Uppl)
Kastberg, Cathrina Charlotta (1869-1937) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Matsson, Mathias (1890-1962) ansedel2.png
Persdotter, Helena Anna Lena (1777-1846) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Apelgatan, Gävle Staffan (Gäst)
Gustafsson, Gunborg Linnea (1921-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Apelgatan, Vaksala (Uppl)
Jansson, Gerda Viola Josefina (1919-2002) ansedel2.png ansedel2.png
Jansson, Helga Maria (1903-1981) ansedel2.png ansedel2.png
Johansson, Berta Axelia (1919-2004) ansedel2.png ansedel2.png
Martinelle, Johan Einar (1911-1990) ansedel2.png
Sikberg, Elsy Maria (1921-2004) ansedel2.png ansedel2.png

Apelvik, Tensta (Uppl)
Eriksson Holmqvist, Adolf (1864-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Arbetshusgatan, Gävle Heliga Trefaldighet (Gäst)
Björkeholm, Karl Elon (1916-1996) ansedel2.png ansedel2.png
Karlsson, Anna Josefina (1917-1991) ansedel2.png ansedel2.png

Arjeplogs kbfd (Lapp)
Westergren, Julius Emanuel (1902-1959) ansedel2.png ansedel2.png

Arkitektvägen, Bromma (Uppl)
, Gustaf Ingvar (1915-2008) ansedel2.png ansedel2.png
Löfgren, Ida (1888-1980) ansedel2.png ansedel2.png

Artellerigatan, Gävle Tomas (Gäst)
Andersson, Anders Enar (1908-1987) ansedel2.png ansedel2.png

Artemisgatan, Engelbrekt (Uppl)
Holmgren, Hanna Christina (1906-1981) ansedel2.png ansedel2.png

Artursberg, Östertälje (Södm)
Andersson, Fanny Christina (1896-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Askholm, Österlövsta (Uppl)
Engström, Gerda Ottilia (1909-2012) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Garp, Irene Ingeborg (1900-1991) ansedel2.png
Persson, Karl Gustaf (1904-1991) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Askön, Börstil (Uppl)
Olofsdotter Öberg, Jana Greta Johanna Greta (1806-1852) ansedel2.png ansedel2.png

Aspudden, Brännkyrka (Södm)
Holmgren, Maria Lovisa (1854-1935) ansedel2.png

Aspö, Börstil (Uppl)
Blomma Karlsson, Per Alfred (1865-1950) ansedel2.png
Eriksson, Erik (1772-1794) ansedel2.png
Löf, Maria Mathilda (1881-1965) ansedel2.png ansedel2.png
Olsson, Jan Erik (1860-1935) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Persson, Annie Linnea (1918-1979) ansedel2.png ansedel2.png

Assjö, Börstil (Uppl)
Engström, Lars Erik (1830-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Jansson Eklund, Lars (1807-1886) ansedel2.png ansedel2.png
Lindqvist, Johan (1844-1880) ansedel2.png

Astrup, Danmark
Efverström, Karen (1919-2003) ansedel2.png ansedel2.png

Atlasgatan, Gustav Vasa (Uppl)
Årman, Klara Mathilda (1877-1966) ansedel2.png ansedel2.png

Australien
Eriksson, Karl Gustaf (1856-) ansedel2.png ansedel2.png

Avaström, Hille (Gäst)
Andersson, Jan Erik (1867-1929) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Jansson, Astrid Maria (1905-1974) ansedel2.png ansedel2.png

Axhagen(Hållen), Hållnäs (Uppl)
Eriksson, Johan Erik (1877-1953) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Hörnell, Christina Johanna (1877-1948) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Hörnell, Karl Olof (1850-1933) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Johansdotter, Ingrid Maja (1807-1890) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Karlsson, Christina Mathilda (1876-1940) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Lodin, Anders Erik (1844-1931) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Lodin, Erik August (1878-1896) ansedel2.png ansedel2.png
Norman Holmstedt, Nils (1801-1863) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Norman, Jan Olof (1833-1867) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png
Olofsdotter, Maja Stina (1834-1914) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Axmar bruk, Hamrånge (Gäst)
Matsson, Erik Olof Axel (1905-1978) ansedel2.png ansedel2.png ansedel2.png

Framställd 2024-02-17 av Per-Göran Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.