Emigranter i John Viktorinus släktträd

Lars Erik Olsson
Född 1839. Han emigrerade tillsammans med sin bröder Gustaf och Petter och sin hustru Stina Ersdotter och båda söner Lars Erik och Anders i April 1869.
De avseglade med skeppet Ellida från Gävle 28 April 1869 till Köpenhamn. Vilket fartyg de tog från Köpenhamn till USA har jag inte hittat. Det är mycket troligt att de reste via England.
Lars Eriks båda söner dog vid överfarten till USA och hustrun Stina strax efter ankomsten. Lars Erik bosatte sig i Bishop hill och gifte om sig och fick en son William och en dotter Ella Nora. De levde i Bishop Hill många år men flyttade senare till väster om Phelps county i Missouri och var pionjärer i detta område. Lars Erik bytte efternamn i USA och släkten heter Sherdeen (Sherden). Lars Erik gifte sig en andra gång i USA med Anna Ersdotter.
Vid sin död bodde Lars Erik i Holdredge, Nebraska. Han dog 7 August 1917

Petter Olsson
Född 1844. Emigrerade 1869, var ogift då han reste. Han tog sen namnet Peter Norlin och gifte sig med Christine Olson. De fick en dotter Emma som levde i området kring Bishop hill hela sitt liv. Peter och hans hustru Christine levde i Galva Illinois.

August Olsson
Emigrerade 1882 och det var August tillsammans med Lars Erik som bosatte sig väster om Phelps county.
August tog också namnet Norlin. August var gift med Karin Larsdotter då de reste men de hade då inga barn.

Carl Olsson
Emmigrerade 1883 och tog namnet Charles Norlen/Norlin. Han var ogift då han reste. Han gifte sig senare och de adoperade 2 barn från det barnhem de ansvarade för i Lincoln, Nebraska. De flyttade kring 1900 till Kalifornien.

Johanna Olsdotter
emmigrerade 1882 och tog namnet Hannah Norlen/Norlin. Hon gifte sig senare med en P.C. Nordstrom. Hannah var föreståndare efter Carl Olssons fru(ovan) på ett barnhem i Lincoln, Nebraska. Johanna Olsdotter dog 8 Nov 1906.

Gustaf Olsson (Gust Olson)
Emmigrerade 1869. Han var ogift då han reste. Han bosatte sig först i Bishop hill i Ilinois men flyttade 1884 till Phelps county i Nebraska och 1894 till Los Animas i Colorado där hans hustru dog. Han flyttade tillbaka till Lincoln, Phelps county i Nebraska 1895 och senare till staden Atlanta i Nebraska där han dog 5 Jan 1907. Han hade 4 söner och 3 döttrar.

Brita Catharina Olsdotter
Emmigrerade Jan 1893 tillsammans med sin make Jan Olof Olsson och sina 2 barn Karl Johan Olsson född 1890 och Hanna Kristina Olsson född 1892.

Olof Botvid Olsson (Hette Albert Olson i USA)
emmigrerade Januari 1893 som 14-åring. Olof Botvid var son till Anders Olsson och föddes 28 Juli 1878 i Gävle. Enligt utrese dokument skulle han till Holdrege i Nebraska där farbrodern Lars Eric bodde men enligt muntlig uppgift från släktingar i USA stannade han hos en annan farbroder Petter Olsson i Galva, Illinois.
Olof Botvid arbetade som smed och gifte sig med Hannah och fick 3 söner. Olof Botvid dog 29 Sep 1949 i Moline, Illinois.

 
Design downloaded from free website templates.