John Olsson
Farfar John till vänster med bröderna
Erik (mitten) och Bertil
Faltskarsgatan
Erik Johan Olsson och Hilda Maria till höger

PGs websida

Sammanfattning av John Viktorinus Olssons anfäder/anmödrar

John Viktorinus Olsson föddes den 25 Feb 1898 i Gävle. I födde notisen anges IV/100 som då är 4de kvarteret fastighet 100. Den fastigheten låg i hörnet av Hantverkargatan och Norra Fältskärsgatan. Huset låg vid den nuvarande norra delen av trafikplatsen Fältskärsleden/Staketgatan i Gävle.
1919 arbetade John som Brädgårdsarbetare och arbetade även som det 1932 enligt kyrkoböcker. 1936 är det noterat att John arbetade som hamnarabetare och senare anges enbart arbetare.

Johns far Erik Johan Olssons släktgren

Johns far Erik Johan Olsson föddes 1873 i Skärsjö i Nora församling, Västmanland. Familjen flyttade 1875 till Gävle. Vid giftemålet med Hilda Maria Jonsson 1898 anges att Erik Johan arbetade som brädgårdsarbetare och hade troligen det yrket hela livet då det står som yrke vid hans död 1935. Mer om Hilda Jonsson och hennes gren längre fram.
Tidigare generationer på Erik Johan sida har bott, så långt jag hittat, i Nora, Huddunge församlingar och en del från Östervåla och Harbo församlingar i Västmanland. De var framförallt torpare eller bönder men även soldater och skogsvaktare finns i tidigare generationer.

Erik Johan föddes i nuvarande Torbacka ett par kilometer söder om Kerstinbo och på den platsen bodde flera generationer. Den första som bodde i det torp som låg där (som nu inte finns kvar) var Artellerikarl och Salpetersjudaren Per Classon Norberg född 1754.
Var Per Norberg är född är svårt att tyda men bör ha varit i Mellanbo. Fadern Clas Classon dog 1777 och bodde då i Mellanbo som ligger några kilometer norr om Kerstinbo.
Första noteringen om att Per Norberg bor på torpet i Torbacka är från 1780 och sen dess har vår släkt eller min nära familj bott i detta torp eller senare nybyggda hus på gården. Salpetersjuderiet skall enligt muntlig uppgift legat vid en gård strax norr om torpet.
I kyrkböckerna varierar orts benämningarna för torpet. Ibland anges Torbacka men även Skärsjö, Skärsjö ägor eller Torbacka ägor. Då det inte står att de flyttar i husförhören är min tolkning att det hela tiden är samma torp/gård som anges.

Den tidigaste generationen jag har identifierat på farfar Johns sida är Per Norbergs(nämd ovan) hustru Karin Olsdotters farfars farfar, Capiten Greger Andersson som dog 1680 i Baggebo i Nora församling. Baggebo låg/ligger mellan Kerstinbo och Söderfors. Capiten är detsamma som Kapten idag.
Greger Andersson bör ha fötts innan 1630 genom att hans son Johan Grelsson föddes 1648. Baserat på uppgift från andras släktforskning, är att han gifte sig 1628 så han kan vara född så tidigt som innan 1610.

En intressant anfader/anmoder har vi i Elisabeth Johansdotter Balk som dog 1690 i Ljusbäck i Nora socken/Västmanland. Hennes föräldrar var Johan Balk (Komminister i Nora) och Anna Olofsdotter Bure.
Fadern till Johannes Balk skall enligt Uppsala stifts herdaminne vara Johan Phardonis Balk som också var Kyrkoherde, först i Nora församling i Ångermanland och sedan i Nora församling i Västmanland. Denne Johan Phardonis Balk skall ha varit huskaplan till Erik IV då han satt fängslad på Gripsholms slott hösten 1572.
Moder Anna Olofsdotter Bure är då vår koppling till Bure ätten, om vilken det skrivits mycket. Vad som är korrekt om tidigare generation kan diskuteras. Det som beskrivits är baserat bland annat på en släktbok som skrevs av Johan Bure kring 1600. Det som finns skrivet om Bureätten på diverse hemsidor tillbaka till början av 1400 talet verkar relativt trovärdigt men Johan Bure hade ett antal generationer innan dess i sin släktbok som forskare ifrågasätter starkt. För mer information om vad som skrivits om Bure ätten sök i Wikipedia och i Google.

Övriga grenar av John Olsson och fadern Erik Johans tidigare genrationer var från exempelvis Fallet och Östa och många andra byar, torp och gårdar i Nora församling men även från Hallsjö, Djurkarlsbo och Sisselbo i Huddunge församling. Det finns också grenar till Östervåla och Harbo församlingar.


Johns mor Hilda Maria Jonssons släktgren

John Olssons mor Hilda Maria Jonsson föddes 1877 i Bolhyttan i Färnebo församling/Värmland. Familjen flyttar till Gävle 1879 där fadern Jonas Jonsson(Jonasson) får arbete som brädgårdsarbetare. Troligen arbetade Jonas Jonsson och Erik Johan Olsson på samma arbetsplats och genom denna koppling träffade Erik Johan och Hilda Maria varandra och senare gifte sig 1898.

Jonas Jonsson föddes 1849 i Hulteby i Nyeds församling/Värmland och hans föräldrar Jonas Svensson och Maja Ersdotter var torpare i Hulteby. Fadern till Jonas Svensson, Sven Jansson var smed vid Näshammars bruk i Nyed/Värmland. Maja Ersdotter föräldrar och tidigare generationer kom från Norra Råda församling i Värmland och de flesta var torpare.

Jonas Jonassons hustru Johanna Sophia Jansdotter föddes 1848 i Björketorp, Nyed/Värmland. Föräldrarna var bonden Jan Svensson och Kerstin Andersdotter och tidigare generationer på Jan Svenssons sida var Åbor och torpare i Nyeds Församling.
Kerstin Andersdotters anfäder/mödrar kommer framförallt från Väse och Alsters församling i Värmland och de var torpare och bönder. Den äldsta verifierade personen här är Måns Olofsson som föddes 1598 och dog 1693 i Tågås i Väse församling/Värmland.

Emmigranter i John Olsson släktträd

Johns farfar Anders Olsson var en av tolv syskon, åtta helsyskon och fyra halvsyskon. Av dessa tolv emigrerade sju till USA. Man kan dra slutsatsen att de delvis emmigrerade av religösa skäl från att de emigrerade till Bishop Hill i Illinois. .
Bishop Hill i Henry county, Illinois grundades 1846 av Erik Jansson som var predikant från Biskopskulla i Uppland. Då det var förbjudet att ha gudtjänst i hemmet i Sverige vid denna tid, var han i konflikt med statskyrkan och han tillsammans med 400 anhängare emigrerade och byggde upp Bishop hill som ett kooperativ. Han mördades 1850 och Jonas Olsson som ursprungligen kom från Söderala församling utanför Söderhamn i Gästrikland tog över ledningen av kooperativet. Många fler emigrerade till Bishop hill eller plaster i närheten bl.a. "Galva" som är en omskrivning av "Gävle". Läs mer om "Erikjansarna" på andras hemsidor (länkar till vänster). Kollektivet gick i konkurs kring 1860 men många blev kvar i området och fler lockades dit. .
De syskon till Anders Olsson som emmigrerade har jag information om genom kontakter med släktingar i USA.
Se länk till vänster.

Bolhyttan
Farfar John Olssons mors Hilda Marias födelseort, Bolhyttan utanför Filipstad, Ruiner av hyttan
Sandback
Farfar John Olssons morfar Jonas Jonassons födelseort, Sandbäck utanför Molkom i Värmland
Design downloaded from free website templates.