Benämningar i kyrkoböcker

Tjänstehjon I jordbruket kallades de dräng respektive piga. Legostadgan reglerade tjänstehjonens skyldigheter och rättigheter gentemot husbonden i Sverige (källa:wikipedia)
Inhyses/Inhyseshjon Arbetsoföra och obemedlade människor, oftast äldre eller personer med funktionsnedsättning, som socknens fattigvård placerat, "inhyst", hos en familj mot ersättning. Det var en lösning på orter där det inte fanns fattigstugor eller andra offentliga inrättningar för de obemedlade. Inhyseshjonet placerades hos den familj som krävde lägst betalt för att hysa hjonet.
Rotehjon/Fattighjon De sämst lottade, de fick inte vara kvar som fattighjon i någon familj utan blev hänvisade till rotegång inom hela socknen. Under kortare perioder fick de vistas på varje ställe, där de fick nödvändig kost, logi och vård. Rotehjon fick inte ens ro och vila när de låg på dödsbädden. Det ansågs betyda otur att ha ett döende rotehjon i hemmet, därför blev de runtskickade mellan olika hem när de låg för döden.
 
Design downloaded from free website templates.