Dödsorsaker

Andtäppa Astma. Källa: landstinget.se
Barnsäng/Barnbörd Död av sviterna efter förlossning som förblödning, infektioner etc.
Benröta Inflammation i benvävnad. Ofta använt för caries
Blodgång Äldre benämning för ihållande eller ofta påkommande blödning från slemhinnor. Källa: Svens uppslagsbok
Blodspottning Kan vara tuberkulos, skörbjugg eller magsår
Brännsjuka Feber
Bröstfeber Lunginflammation
Bröstsjukdom Sjukdomar med symptom från magen, lungorna, luftrören, hjärta. Även använt för Tuberkulos
Difteri Inflammation i slemhinnan
Dysenteri Inflammation i tarmen
Fallandesot Epilepsi
Fläckfeber Tyfus
Fältsjuka Samlingsnamn på många sjukdomar i det militära t.ex. skörbjugg, tyfoid etc.
Gikt Ledinflammation, Reumatism
Hetsig feber Feber vid inflammation
Håll och Stygn/Sting Lunginflammation eller smärta i bröstet
Kolik Tarmkramp
Kopporna Smittkoppor
Kräfta Cancer
Lungsot Tuberkulos
Moderpassion Psykiska symptom hos kvinnor
Nervfeber Tyfus
Rödsot Diarre;/Dysenteri
Rötfeber Kan vara tyfoid eller blodförgiftning
Slag Plötsligt inträffad medvetslöshet eller död, ex vis hjärnblödning eller vissa hjärt- och kärlsjukdomar
Slemfeber Gastrisk feber. Buksjukdom med feber. Kan vara sjukdomar som blindtarms- och bukhinneinflammation, nervfeber etc.
Svinsot Tuberkulos
Stenpassion Troligen njursten eller gallsten
Svullnad Troligen inflammation
Svinkoppor Hudsjukdom med varbildning/blåsor, Användes ibland som benämning för vattenkoppor
Vattusot Vattensvullnader på grund av njur- eller hjärtsvikt. Användes kanske för lunginflammation
 
Design downloaded from free website templates.