Kyrkliga bestraffningar med koppligar till mina anfäder/anmödrar

Fick ej ta nattvard Att inte få ta nattvard var en socialt mycket hård bestraffning. Exempelvis kunde man få den bestraffningen om man uppvisade stora svårigheter att svara på prästens frågor vid husförhör
Stilla begravning/ Begravning i tysthet Fram till 1908 års begravningslag, kunde de som begått självmord bestraffas efter döden genom att de begravdes utan präst eller utan klockringning. I många fall skedde begravningen utanför kyrkogården men även om det var begravning på kyrkogården, på den norra delen som ansågs mindre fin.
Kyrkstocken Att få sitta i kyrkstocken var ett straff för att ha syndat. Bland mina anfäder/mödrar har jag hittat ett sådant fall, då personen i fråga hade syndat genom att plocka bär på en Söndag
 
Design downloaded from free website templates.