Släktgrenen Bleckertz

Reinhold Nilsson Bleckert(z) Lekeberg född 1683. Han skall ha fötts i Tysslinge i Örebro län enligt andras släktforkning vilket jag själv ej hittat bevis för. Hans födelseår är baserat på husförhör från Lanforsen(Lanforshammar) 1758-1762. Han gifte sig 25 Sep 1710 med Margitha(Margaretha) Andersdotter Forsman(Se släkten Henrot).
Den första noteringen i husförhör är från 1704-1706.
Han blev så småningom Mästersmed och även ålderman. Ålderman står som titel i dödsnotisen. Vid sin död anges bostadsort som "Öfre Lanfors bruk". Han dog 16 Sep 1761 av rödsot

Andra släktforskare har uppgifter om tidigare generationer. Då så pass många skrivit samma sak vet jag ej vem som har gjort den ursprungliga forskningen och jag kan ej ange källan.
Enligt dessa skall Reinholts far vara Nils Bleckertz och varit bosatt 1690 i Tysslinge socken i Örebro län. Det nämns också att det är en Vallonsläkt från Frankrike. En egen hypotes är dock att det är ett taget namn baserat på den plats de arbetade. Det är naturligtvis möjligt att det är en vallonsläkt trots allt. Exempelvis finns Blackstahyttan i Lekebergslag härad (Tysslinge) från vilket man eventuellt skulle kunna härleda namnet.

Nedan är ett utdrag från Karlskoga dombok.
Även här kommer det från andra släktforskares hemsidor men har inte lyckats hitta vem som ursprungligen tagit fram detta och därmed ingen namngiven källa.

Karlskoga Dombok; 17020820-32-S Anders Gunnarsson smed : 1726 15 mars. Kronolänsman Sven Dahl angav att hammarsmeden Reinholt Nilsson den 6 febr. om aftonen kommit till åbon Arfwe Månsson å Rishöjden frälse och visat sig något otidig. Arfwe ville driva Reinholt ur sitt hus, då Reinholt sköt Arfwe ifrån sig. Han föll baklänges i golvet och blev liggande död. Olof Seffresson i Lofallet bevittnade det hela. Då han kom in till Arfwe och Reinholt, hade Arfwes hustru tvistat med hammarsmeden om 12/:smt. Dottern Karin kom också in. "Kasta eldsmörja och slå vatten på honom efter han vet icke tiga". sade Arfwe. Karin Arfwedsdotter tog till en vattenspann, vilken Reinholt fick uti med henne. Rycktes. Slog ut vattnet på golvet. Arfwe tog ett vedträ och gav hammarsmeden några slag över ryggen. Då fattade R. honom i axlarna och sköt honom baklänges i golvet.
A. reste sig upp på knäna och kom att stå på ena foten men föll strax omkull och avled. Vidgicks av R. Nämndeman synat kroppen dagen efter. Fann ingen åkomma, varken blött eller blodigt på huvudet eller annorstädes. Intygades att Arfwe Månsson var över 80 år gammal och mycket sjuklig. I tre år gjorts förbön för honom från predikstolarna både i Bjurtjärn och Karlskoga. Sades att varken hustru eller barn såg några skäl att klaga över dödsfallet. Rätten: Arfwe en utgammal och mycket sjuklig man. Reinholt inte rört honom mera än att han skjutit omkull honom på golvet utan lust att vilja avhända honom livet. Men eftersom han genast ljutit döden av fallet så anstod inte rätten att befria Reinholt Nilsson från laga straff att giva liv för liv enl. 2 kap. dråpmålsbalken. Målet överlämnades till Kungl. Hovrätten.

 
Design downloaded from free website templates.