Släktgrenen Brandt

Den tidigaste generationen Brandt jag har identifierat i mitt släktträd är Hans Brandt som dog 1694 vid Högan(Skjedvibacken) som lydde under Norns bruksförsamling. Hans Brandt liksom många av hans ättlingar var kolare, d.v.s. framställde träkol till Norns bruk. Många av de ingifta till släkten var också kolar söner/döttrar på olika platser som lydde under Norns bruk.

Var släkten Brandt kommer ifrån är ett frågetecken men det är väl troligt att det finns en tysk koppling.

Egen teori är att denna Hans Brandt är barnbarn till en Hans Brandt som kom till Säter och senare Avesta från Lubeck i Tyskland. Har ej kunnat bekräfta detta.
Jag har hittat en Hans Brandt och Henrik Silentz i mantalslängder från Säter åren 1642, 1643, 1644 och 1646.
Hans Brandt som dog 1694 bör i så fall vara barnbarn med tanke på att Hans Brandt i Säter bör ha varit i 30 års åldern när han kom till Sverige 1624 och Hans Brandt som dog 1694 fick barn 1680 i Norns bruksförsamling. Det är dock inte helt uteslutet att han är barn och inte barnbarn.

Uppgift från andra släktforskare:
I Petrus Norbergs bok "Avesta under kopparbrukets tid", delen "Avesta kopparbruks historia", kap II "Brukets anläggning". I en intressant fotnot på sid 21-22 kan följande läsas: "Govert Silentz hade enligt sonsonen Henrik Silentz' relation på egen bekostad medfört från Tyskland garmakare, kopparblecksmeder, kesseldjupare, plåtslagare, kratsvaskare, beredare, tråddragare, musquet- och bösssmeder, harneskmakare, bösepipeborrare, kling- och knivsmeder, spårmakare, järntråddragare och bleckslagare m.fl. Utrikesregistraturet för 1621 har också ett av Gustav Adolf den 3 februari på tyska utfärdat pass för Silentz att i riket införa just sådana hantverkare, som här uppräknats. I kammarkolegii registratur för den 19 maj 1624 finnes en skrivelse från Johan Skytte till änkedrottning Kristina, i vilken han säger: äre ock nu i går till fem och tjugo personer av Tyskland ankomne, som Govert Silentz till sitt verks fortsättande hit inbeställt haver, de där sig genast till Säter begiva skole. Enligt C. G. R(oman) följde nedannämnda "Lubeckska mästare" med till Avesta. Deras namn inom parentes äro varianter och korrigeringar efter Avesta-papperen:

Garmakare:
Hendrich Frien (Frijn),
Arendt Nyman (bör vara Niemann),
Diedrich Rijk (Ryk),
Jöran Falck (bör vara Tack),
Hans Brandt

Kopparsmeder:
David Pump (Pompe David),
Baltzar Pump (bör vara Blatzar Thun),
Asmund (Asmus) Grot,
Michel Thuns (bör vara Thun),
Otto Pump (Pumpe Otto),
Detlof Heijke (d. 1682 2/5),
Jöran Kleinsorger (Kleensorgh, Klensorg),
Hans Kleinsorger).

Efterföljande generation var inte bara kolare men fram till slutet av 1800 talet hade de yrken med anknytning till brukshantering som exempelvis smältare och smeder.

 
Design downloaded from free website templates.