Siljeholm, Gropp, Linot

Släkten Siljeholm

Släkten Siljeholm är en senare del av släkterna Bleckertz och Henrot. Den första som tog namnet Siljeholm var Reinhold Siljeholm född 1778. Han var son till Daniel Andersson. Namnet är med all säkerhet baserat på att han föddes och bodde i Siljansfors nära Mora. Han blev dock inte kvar där utan bodde i Leksand och Venjan i Dalarna och via Nyhammar i Heds församling i Västmanland hamnade han vid Ramnäs bruk/Västmanland där han dog 1844.
Namnet Siljeholm lever vidare idag.Den sista i min gren av släkten som hade namnet Siljeholm är Farmor Helga Lundqvists mormor, Anna Lisa Siljeholm.
Släkten Siljeholm och Brandt bands ihop av Anders-Erik Brandt och Anna Lisa Siljehholm giftemål 1861.

Släkten Gropp

Enligt Smedsskivan skall Hans Gropp rekryterats från Danzig(Gdansk) i nuvarande Polen. Han skall ha kommit till Sverige 1657. Enligt smedsskivan var han född ca 1625 och dog 19 Okt 1673 i Färna, Gunnilbo församling, Västmanland. Han fick 9 barn, 6 söner och 3 döttrar. Vår anfader bland dessa är Hans Hansson Gropp som föddes 1647 och dog 1719. Han levde hela sitt liv i Färna.
I efterföljande generationer av släkten Gropp är de flesta smeder och även bland ingifta i släkten är det5 många smeder.

Släkten Linot

Tidigaste identifierade generationen av släkten Linot är Wellam Linot som dog 1674 i Långviken/Rönningen, Skinnskatteberg, Västmanland. Han var hammarsmed. Troligen bodde han i Hed, åtminstone vid giftemålet 1633, då hustrun var från Karmansbo i Heds församling. Vid någon tidpunkt flyttade de till Skinnskatteberg och Långviken. De fick totalt 11 barn.

Det är troligt att detta är en vallonsläkt med tanke på namnet. Namnet Wellam återkommer bland valloner och efternamnet Linot tyder även på detta.

Enligt boken "Valloner under 1600-talet" skriven av Kjell Linblom är det två kolare med namnet Linot indetifierade, troligen generationen innan Wellam Linot. Om de finns släkskap bland dessa två och till Wellam är okänt men troligt.
- Martin Linot som var kolare Fada 1629, Bränn-Ekeby 1631, Julita 1635, Fada 1637 och 1638 i Årsta/Västersilfberget och tjänade där Jacob de La Gardie. Tilltalsnamnet varierar mellan Martin Marculo, Maclo och Matlo.
- Philip Linot som är nämd en gång 16 Maj 1631 i Bränn-Ekeby

Ytterligare en person med liknande namn och eventuell vallonkoppling är Petter Linne "Fransos". Som upptas i Finnåkers bruk år 1647. Inga noteringar funna därefter.

Fada ligger väster on Nyköping i Södermanland.
Bränn-Ekeby ligger söder om Nyköping i Södermanland
Julita ligger norr on Katrineholm i Södermanland
Årsta/Västersilfberget ligger, enligt vad jag kommit fram till, väster om Säter

En teori är då att Martin Linot är far till Wellam Linot men då; enbart baserat på georafiska läget för Skinnskatteberg och Årsta/Västersilfberget.

 
Design downloaded from free website templates.